Piranski svetniki potrdili nakup teniških igrišč

Piranski svetniki so na 9. redni seji na predlog župana Andreja Korenike potrdili nakup teniških igrišč v Portorožu. Vrednost nakupa znaša 4,5 milijona evrov brez vključenih davkov.

 

Župan Korenika je na predlog svetnikov, ki so ga podali na februarski seji občinskega sveta nadaljeval pogajanja s Termami Čatež. Slednje bodo umaknile tožbo, ki so jo vložile zoper piransko občino in s katero so zahtevale sklenitev kupoprodajne pogodbe na podlagi lanskega sklepa občinskega sveta o uveljavitvi predkupne pravice. V dogovorjeni sodni poravnavi je med drugim predviden nakup Tenis cetra Portorož z dodanimi štirimi zemljišči in nižji znesek skupne kupnine. Dodatna zemljišča zajemajo del minigolf igrišča, park, balinišče ter tudi poti in zelenice med igrišči. Tenis center Portorož sestavljajo nepremičnine v skupni izmeri 26.345 m² in posamezni deli v stavbi teniškega stadiona.

 

Z nakupom posameznih delov stadiona bo občina Piran dobila tudi solastniški delež na pripadajočih splošnih skupnih delih stavbe, to pomeni parcelo na kateri stoji stadion in parcelo na kateri je parkirišče ob stadionu. Glasovanja sta se vzdržali svetnici iz SD, ki sta opozorili na to, da občina ni pridobila ničesar, saj so zemljišča danes vredna manj kot lani, teniška igrišča pa v slabšem stanju kot lani in sploh niso uporabna brez velikih naložb. Glasovanja se je vzdržal tudi predstavnik Gibanja za občino Piran. Župan je zatrdil, da bodo v prihodnosti več kot polovico odkupljenih zemljišč lahko namenili športnim in parkovnim površinam, območje pa ne bo več ograjeno in tako na voljo vsem. Del območja bodo ohranili za igranje tenisa.

 

Zaradi nakupa teniških igrišč je piranski župan predlagal sprejetje rebalansa proračuna občine za leto 2023 po hitrem postopku. To je že tretja sprememba piranskega proračuna v letošnjem letu. Nakup bo občina financirala z dodatno zadolžitvijo v višini 3,8 milijona evrov, ob tem pa je župan Korenika zagotovil, da občina zmore prenesti takšno finančno breme.

Source
Ana Lešnik
Back to top button