AktualnoSlovenijaLokalno

Občine Braslovče, Polzela in Žalec začenjajo s projektom Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje

Občine Braslovče, Polzela in Žalec ta mesec začenjajo s projektom Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje. Kot je povedal braslovški župan Tomaž Žohar, je vrednost projekta, ki bo potekal do septembra 2023, ocenjena na 2,1 milijona evrov. Od države in EU so pridobili skoraj 950.000 evrov nepovratnih sredstev.

V okviru projekta bo izvedena investicija v dograditev javne kanalizacije v dolžini 3,5 kilometra in graditev dveh črpališč na območju občin Polzela in Žalec. Ob tej priložnosti so bile podpisane pogodbe z izvajalci gradbenih del, ki so jih omenjene občine izbrale na javnih razpisih. Tri podsklope bodo gradili različni izvajalci.

V Braslovčah, kjer bodo z deli začeli najprej, predvidoma sredi tega meseca, bo kanalizacijo v vrednosti 295.570 evrov gradilo podjetje AGM Nemec. Letos bo tako na območju Orle vasi in Pariželj zgrajenih 1650 metrov kanalizacijskih vodov.

Drugi podsklop je na sredini novinarski konferenci v Braslovčah predstavil župan Občine Polzela Jože Kužnik. Povedal je, da so na razpisu izbrali podjetje Nivig, ki bo na območju Brega pri Polzeli in v centru Polzele zgradil 1095 metrov kanalizacije v vrednosti 281.386 evrov.

Tudi v Občini Žalec se zavedajo pomena takšnih investicij. Po besedah žalskega župana Janko Kosa, bodo morale občine v prihodnje v te namene investirati še kar nekaj svojih lastnih in evropskih sredstev. Na območju žalske občine bo 704 metrov dolg kanalizacijski vod v vrednosti 168.340 evrov gradilo podjetje Tegar.

Izbrani izvajalci bodo zgradili tudi omenjeni dve črpališči, na kateri bo odpadel preostanek vrednosti investicije.

Skupno se bo tako na novo kanalizacijsko omrežje, ki bo v letu 2023 povezano z že obstoječo komunalno infrastrukturo, speljano do centralne čistilne naprave v Kasazah pri Žalcu, priključilo večje število gospodinjstev oz. 245 prebivalcev na območju izvajanja projekta.

Source
STA
Back to top button