Novinar Vladimir Vodušek neuspešno zahteval izločitev sodnice

Na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu se je danes začela glavna obravnava v ponovljenem sojenju novinarju Vladimirju Vodušku, ki je obtožen poskusa izsiljevanja. Pred tem je neuspešno zahteval izločitev sodnice Marjete Vezonik. Vodušek, ki krivde ne priznava, meni, da gre za obračun z njim kot novinarjem in za napad na svobodo medijev.

Pred začetkom glavne obravnave je danes Vodušek neuspešno zahteval izločitev sodnice Marjete Vezonik, ki so ji po razveljavitvi sodbe, izrečene na slovenjgraškem sodišču septembra 2018, dodelili primer v ponovljenem postopku.

Vodušek je zahtevo utemeljil z navedbami, da se je sodnica Vezonikova v obrazložitvi svoje odločitve, da zavrne zahtevo za izločitev nezakonito pridobljenih dokazov, ki jo je obramba podala na predobravnavnem naroku septembra lani, že vnaprej opredelila do krivde obtoženca.

Hkrati je Vodušek zatrjeval, da Vezonikova ni postavljena kot nova sodnica v tej zadevi, kot je to zahtevalo višje sodišče. Vodušek je spomnil, da je bil ob prenosu zadeve s celjskega na slovenjgraško sodišče leta 2015 spis prve tri mesece že dodeljen sodnici Vezonikovi, kasneje pa predodeljen drugi sodnici.

Voduškovo zahtevo za izločitev sodnice je tričlanski senat danes zavrgel kot neutemeljeno in ocenil, da je bila podana z namenom zavlačevanja postopka ali spodkopavanja avtoritete sodišča.

V obrazložitvi odločitve je Vezonikova pojasnila, da se je ob zavrnitvi zahteve za izločitev dokazov bila dolžna opredeliti do vsake točke in da se ni v ničemer opredelila do Voduškove krivde. Da je to bilo tako, po njenih navedbah kaže tudi odločitev višjega sodišča, ki je prav tako zavrnilo zahtevo za izločitev dela dokazov.

Glede dodelitve zadeve pa je pojasnila, da ji je bila leta 2015, ko so s celjskega na slovenjgraško sodišče prenesli 40 kazenskih zadev, ta zadeva sprva res dodeljena, a je prosila za predodelitev, saj ji je bilo takrat dodeljenih več zahtevnih primerov, prav tako se je že ukvarjala z nekaterimi zahtevnimi primeri.

Voduškov primer je nato vodila sodnica Valerija Matvos-Jeromel, ki je Vodušku septembra 2018 tudi izrekla obsodilno sodbo, ki pa jo je višje sodišče razveljavilo, saj je ugotovilo bistvene kršitve postopka.

Ker pritožba na odločitev, da se zahteva za izločitev sodnice Vezonikove zavrže, ni možna, se je danes nato z branjem obtožnice in podanim zagovorom, ki še traja, začela glavna obravnava.

Vodušek, za katerim je 32-letna novinarska kariera, krivdo zavrača in meni, da gre za obračun z njim kot novinarjem in napad na svobodo medijev. “Če obtožnica velja, potem je lahko vsakodnevno preverjanje informacij poskus izsiljevanja,” je dejal Vodušek. Kot že večkrat doslej, je poudaril, da ni nikoli od nikogar zahteval denar in grozil, da bo, če denarja ne dobi, objavil dokumente.

Obtožnica Voduška namreč bremeni, da naj bi spomladi in poleti leta 2012 skupaj s Stanislavom Gabercem za to, da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, prek direktorja podjetja Rhydcon Vinka Stiplovška poskušal s pridobljenimi obremenilnimi dokumenti izsiljevati takratnega direktorja Uniorja Gorazda Korošca.

V ponovljenem postopku pred slovenjgraškim sodiščem bodo po napovedih predvidoma že na naslednjem naroku neposredno zaslišali Korošca, Stiplovška in odvetnika Jožka Gregoroviča, medtem ko bodo že predhodno izvedena pričanja ostalih prič poslušali.

Source
STA
Back to top button