Najlepša šola v Sloveniji je na Škofijah

Osnovna šola Oskarja Kovačiča na Škofijah je najlepša šola v Sloveniji. Na festivalu arhitekture in prostorskih ureditev Odprte hiše Slovenije je prejela nagrado OHS AWARD v kategoriji javnih objektov. O zmagovalcih odločajo najširša javnost in obiskovalci. Predstavljene objekte potrdi strokovna žirija, najširša javnost in obiskovalci pa svoj glas oddajo projektu po svojem izboru.

»Zasnova šole na Škofijah učencem pripoveduje o svoji dvojnosti: o šoli kot izobraževalni ustanovi, kjer posameznik sledi skupnim vzorcem vedenja in izobraževanja, kar se v zasnovi odraža v formalni razporeditvi učilnic, in o šoli kot prostoru druženja, ki podpira razvoj posameznika kot individualnega subjekta s svojo voljo, ustvarjalnostjo, sposobnostmi in domišljijo, kar se v zasnovi odraža skozi višinsko in tlorisno razgiban sistem skupnih prostorov z neposredno povezavo z zunanjostjo,« so o projektu Mestne občine Koper zapisali pri festivalu OHS.

Šola v Škofijah je sodobna in svetla, ponaša pa se z 18 novimi oddelki, manjšimi učilnicami za individualno obravnavo, računalniško učilnico, novo kuhinjo z jedilnico, knjižnico, garderobami, kabineti za učitelje, kolesarnico in skupnimi zunanjimi prostori, ki nudijo alternativni prostor za učenje. Za naložbo je Mestna občina Koper odštela približno 16 milijonov evrov.

Source
Ana ZupanFB Aleš Bržan
Back to top button