Na Jesenicah zaradi dražjega ogrevanja razmišljajo o denarni pomoči materialno ogroženim

Občina Jesenice, kjer so cene iz daljinskega ogrevanja med najvišjimi v državi, rešuje problematiko visokih cen. Tako bo na februarski seji občinskega sveta na mizi predlog o ogrevanju, v okviru katerega bo, če bo točka potrjena, omogočeno dodatno povečanje finančnih sredstev, namenjenih občinskim denarnim pomočem materialno ogroženim.

 

 

Kot so danes sporočili z občine, se je župan Blaž Račič v torek na temo reševanja problematike visokih cen ogrevanja sestal s povabljenimi člani občinskega sveta, s katerimi je razpravljal o možnih rešitvah, ki bi na krajši rok lahko pomagale materialno ogroženim občanom, ki so se zaradi povišanja cen ogrevanja znašli v stiski.

Strinjali so se, da se v ta namen na naslednji redni seji občinskemu svetu v obravnavo predloži točko, ki se nanaša na ogrevanje, v okviru te točke pa bo, če bo sklep sprejet, svet omogočil dodatno povečanje finančnih sredstev občinskega proračuna, namenjenih občinskim denarnim pomočem materialno ogroženim.

“Prisotni so se namreč strinjali, da je treba v izogib povzročanja pozitivne diskriminacije ustrezno pomoč zagotoviti vsem občanom, katerih materialno stanje bo zaradi predvidenih podražitev ogrevanja v kurilni sezoni 2021/2022 ogroženo, ne le tistim, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje,” so pojasnili.

To lahko občina stori le na način, kjer se postopek vodi prek centra za socialno delo, medtem ko neposredna splošna subvencija izključno občanom, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje, ali podjetju Enos OTE zaradi pozitivne diskriminacije oz. zaradi zakonskih omejitev nista sprejemljivi.

Upravičeni materialno ogroženi občani bi vlogo z zahtevanimi potrdili pridobili na jeseniški enoti centra za socialno delo, ki bi nato po postopku odločila o upravičenosti. “O tej možnosti bo občinski svet odločil na seji, zato bo več informacij občanom na voljo po sprejetju ustreznega sklepa,” so navedli.

Račič se je na temo reševanja problematike visokih cen ogrevanja v četrtek sestal tudi s predstavniki podjetja Enos kot proizvajalcem toplote, družbe SIJ Acroni in Inštituta Jožef Stefan. Ena od alternativnih možnosti ogrevanja, o kateri so se pogovarjali, je izraba odvečne toplote iz podjetja SIJ Acroni.

Pri projektu, ki bi potencialno omogočil takšno rešitev, podjetji Enos in SIJ Acroni že sodelujeta, vendar v tem trenutku s preračuni še niso tako daleč, da bi lahko natančno napovedali, kdaj in na kakšen način bi bilo to lahko izvedljivo.

Tudi predstavniki Inštituta Jožefa Stefana prihodnost daljinskega ogrevanja vidijo v povezovanju tega z izkoriščanjem odvečne toplote iz industrijskih obratov, pri čemer se prvi tak projekt na eni od Acronijevih linij že izvaja in bo testni primer.

“Pri tem so vsi prisotni poudarili, da gre za velik projekt z ogromnimi finančnimi vložki in da tudi v tem primeru cena ogrevanja za jeseniška gospodinjstva ne bi bila bistveno spremenjena, vendar pa na dolgi rok, glede na spremembe na svetovnih trgih, vsekakor cenejša, kakor če teh ukrepov ne bi izvedli. Pomenila bi tudi večjo neodvisnost od razmer na področju cen energentov na svetovnem trgu,” so pojasnili.

Kot so še navedli na občini, se bodo nadaljevali pogovori z Enosem glede cene daljinskega ogrevanja do konca aktualne kurilne sezone. Župan Račič je za prihodnji teden ponovno sklical sestanek s predstavniki podjetij upravljanja večstanovanjskih objektov, nekaterimi predstavniki etažnih lastnikov večstanovanjskih objektov in predstavnikoma dobavitelja in distributerja toplote, podjetji Enos in Enos OTE.

Po podatkih agencije za energijo so imeli decembra lani najdražje ogrevanje iz distribucijskega sistema toplote v Mariboru, kjer so za megavatno uro plačali nekaj manj kot 159 evrov, sledijo Jesenice s približno 148 evri za megavatno uro.

Source
STA
Back to top button