Na Jesenicah pred dvigom cen obdelave odpadkov zahtevajo dodatna pojasnila

Poudarki zgodbe
  • Za približno 30 odstotkov ostankov obdelave oziroma za tako imenovano lahko frakcijo je treba zagotoviti končno izrabo oziroma sežig. Ker država ni zagotovila pogojev za sežig odpadkov in ker se je ta na trgu občutno podražil, pa obstoječe cene obdelave odpadkov ne omogočajo nemotene izvedbe celega procesa. Zato se je do nedavnega precej lahke frakcije, ki jo je koncesionar zbaliral, kopičilo na območju Male Mežakle.

Jeseniški svetniki so na četrtkovi seji obravnavali predlog za uveljavitev dviga cene obdelave komunalnih odpadkov, ki naj bi omogočil odvoz nakopičene lahke frakcije z Male Mežakle. Svetniki od koncesionarja, podjetja Ekogor, zahtevajo dodatna pojasnila, zato so po širši razpravi odločanje prestavili na naslednjo sejo.

Občinska uprava je za obravnavo na seji sveta pripravila predlog, po katerem bi se cena obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na položnicah občanov podražila za 62 centov na člana gospodinjstva. Kot so pojasnili na občini, bi to omogočilo nemoteno obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, vključno s končno izrabo lahke frakcije oziroma sežigom ostanka obdelave, ki se je do nedavnega kopičila na območju Male Mežakle, na daljši rok pa tudi rešitev težav z nakopičeno lahko frakcijo, ki jo je treba odpeljati v sežig.

Kot je znano, v Centru za ravnanje z odpadki Mala Mežakla podjetje Ekogor kot koncesionar od leta 2016 izvaja obdelavo komunalnih odpadkov. Za približno 30 odstotkov ostankov obdelave oziroma za tako imenovano lahko frakcijo je treba zagotoviti končno izrabo oziroma sežig. Ker država ni zagotovila pogojev za sežig odpadkov in ker se je ta na trgu občutno podražil, pa obstoječe cene obdelave odpadkov ne omogočajo nemotene izvedbe celega procesa. Zato se je do nedavnega precej lahke frakcije, ki jo je koncesionar zbaliral, kopičilo na območju Male Mežakle.

Ekogor je že leta 2019 za zagotovitev končne obdelave lahke frakcije predlagal dvig cene storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Ostale občine uporabnice so povišanje cene sprejele, na Jesenicah pa dviga cene takrat niso obravnavali, saj so od koncesionarja zahtevali, da pred tem zagotovi končno obdelavo lahke frakcije.

Koncesionar je v preteklem letu to zahtevo izpolnil in maja 2020 začel z oddajanjem lahke frakcije v končno oskrbo. Še intenzivnejši odvoz lahke frakcije, skladiščene v balah, pa poteka od začetka letošnjega januarja, in sicer v Cementarno Anhovo in na Madžarsko, so pojasnili na Občini Jesenice.

“Pred predložitvijo spremembe cene v odločanje na sejo občinskega sveta smo od koncesionarja zahtevali, da najprej pokaže rezultate in začne z odvozom odpadkov. To mu je v preteklem letu tudi uspelo in zdaj ne le, da obdelane odpadke sproti odvaža v končno izrabo, temveč počasi tudi zmanjšuje količino že nakopičenih bal z odpadki, čeprav trenutna cena teh stroškov ne pokriva. Če želimo, da se to nadaljuje, je povišanje cene, ki je bilo v ta namen predlagano že v letu 2019, a smo sprejetje takrat zadržali, edina možnost, sicer si bomo nakopali le vedno večji kup odpadkov,” meni jeseniški župan Blaž Račič.

Med Občino Jesenice in koncesionarjem je bil pred kratkim tudi podpisan dogovor o plačevanju nadomestila za neupravičeno uporabo občinskega zemljišča, kjer je skladiščena lahka frakcija, iz katerega med drugim izhaja, da se koncesionar zavezuje pospraviti nakopičene zaloge v roku treh let.

Source
STA
Back to top button