AktualnoSlovenijaLokalnoGospodarstvo

Mariborski mestni svetniki o rebalansu in ceni odpadnega blata

Mariborski mestni svetniki bodo na današnji seji obravnavali rebalans letošnjega občinskega proračuna, ki se s predlaganimi spremembami znižuje za 3,5 milijona na 169,3 milijona evrov. Med drugim bodo potrjevali tudi nove cene ravnanja z odpadnim blatom, s čimer se bodo za občane znižali zneski na položnicah za 15,8 odstotka.

“Največja sprememba proračuna za leto 2021 je zmanjšanje sredstev na postavki odplačila glavnic za 1,6 milijona evrov, kar je posledica upravljanja z dolgom. Ta sredstva se prerazporejajo na različne proračunske postavke, med drugim za celostno grafično podobo Mestne občine Maribor, dan Maribora, dokapitalizacijo Mestnih nepremičnin, urejanje zelenih površin, upravljanje semaforjev, preplastitve cest, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in spodbude gospodarstvu,” je pojasnila vodja občinskega urada za finance in proračun Mateja Cekić.

Spreminja se tudi proračun za leto 2022, in sicer se zvišuje za 4,8 milijona na 147,5 milijona evrov. Tudi tu se zmanjšujejo sredstva za odplačevanje posojil, ki jih bodo preusmerili med drugim v nakup kompleksa MTT v Melju, načrtovanje preboja Ulice pariške komune na Pobrežje in obnovo Dvorane Tabor. Se pa zvišujejo sredstva za obnovo promenade v Mestnem parku, ki jih prenašajo iz letošnjega proračuna.

Na današnji seji bodo mestni svetniki med drugim sprejemali tudi nove cene ravnanja z odpadnim blatom in pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav. Z novim občinskim odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami želijo povečati pozornost investitorjev na morebitno ogroženost zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev.

Red nameravajo narediti tudi pri skrbi za avtobusne nadstrešnice v občini, za katere naj bi v prihodnje, če bodo mestni svetniki to odobrili, skrbel koncesionar.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button