SlovenijaLokalno

Mariborska občina v postopek razlastitve zaradi podrtije v Magdalenskem parku

Mariborski mestni svetniki so na dopisni seji ta teden soglašali s predlogom župana Saše Arsenoviča in njegove ekipe, da se sproži postopek razlastitve na zemljišču na robu Magdalenskega parka. Tam že vrsto let stoji podrtija, ki kazi podobo nedavno obnovljenega parka, občina pa z lastnikom ne uspe doseči dogovora o odkupu.

Opuščeni objekt v jugozahodnem vogalu parka je v lasti fizične osebe, ki pa ne skrbi zanj. Ne le da kazi podobo parka, ampak je tudi nevaren za okolico, izpostavljajo na občini.

Ko je bil v sklopu izgradnje podvoza pod železniško progo na Ljubljanski cesti preurejen park, se je občina z lastnikom objekta začela pogajati o odkupu te nepremičnine. Ponudila mu je 47.500 evrov, kot je vrednost ocenila sodna cenilka za nepremičnine. Po cenitvi lastnika pa je vredna trikrat več, zato ponudbe občine ni sprejel.

Kot je za časnik Večer povedal pooblaščenec lastnika Silvo Godič, so se na občini potem nehali pogovarjati z njimi. Na občini to zanikajo in pojasnjujejo, da je bil zadnji stik s pooblaščencem lastnika nepremičnine s strani Mestne občine Maribor.

Vodja občinskega sekretariata za splošne zadeve Lidija Krebl Vukovič je pred odločanjem na mestnem svetu pojasnila, da ima lokalna skupnost v skladu z zakonom o urejanju prostora možnost razlastitve. “Tega se tudi želimo poslužiti v tem primeru. Naj spomnim, da je zoper lastnika nepremičnine zaradi nevarne gradnje že voden postopek po zakonu o graditvi objektov, v postopku je že bila izdana inšpekcijska odločba, ki je pravnomočna, prav tako je bil že izveden izvršilni postopek,” je dejala.

Pojasnila je, da je občina s pooblaščencem lastnika lani poskušala doseči dogovor o ureditvi te nepremičnine ali njenem odkupu, “vendar dogovor z lastnikom ni bil možen”. “Ob upoštevanju dejstva, da je ta nepremičnina za občino vitalnega pomena pri zaokrožitvi celote Magdalenskega parka in ker s strani lastnika ni bila izkazana želja po sodelovanju in ugodni rešitvi te situacije v eni ali drugi smeri, se je mestna občina odločila za uvedbo postopka razlastitve,” je še povedala.

Po zakonu o urejanju prostora je razlastitev ali obremenitev lastninske pravice dopustna le v javno korist in če je za dosego javne koristi nujno potrebna. Javna korist razlastitvenega namena mora biti v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino.

“Ker gre v predmetni zadevi za gradnjo objektov grajenega javnega dobra, je uvedba razlastitvenega postopka upravičena,” menijo na občini.

Pooblaščenec lastnika meni, da občina s postopkom razlastitve nima veliko možnosti. “Občina bo morala izkazati javni interes, pri tem pa ne vidim možnosti, da bi ji uspelo,” je še povedal za Večer.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button