Luka Koper in ekstremni vremenski dogodki

V letošnjem letu smo bili priča številnim ekstremnim vremenskim dogodkom. Neurja, vetrovi in poplave so zahtevali prilagoditve delovnih procesov. Prejšnji teden so neurja in močni vetrovi začasno ustavili promet v Luki Koper. Postavlja se vprašanje, ali takšne zapore pristanišč vplivajo na potek dela.

 

»Imamo sprejete ustrezne protokole in procese, predvideni so tudi ukrepi. Eden mogoče ostrejših ukrepov je začasna ustavitev določenih procesov. Ne gre za zaprtje celotnega pristanišča, ampak predvsem zaradi varnostnih razlogov določene procese omejimo oziroma jih povsem ustavimo za določeno obdobje. O tem ustrezno obvestimo vse udeležene,« pravi Marina Jelen, vodja področja za odnose z javnostmi v Luki Koper.

Luka Koper sodeluje z Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, ki ureja morski promet ter dovoljuje vplutja in izplutja, in Agencijo RS za okolje ARSO. Usklajevanje med vsemi tremi je ključnega pomena za nemoteno delovanje pristanišča. Kadar pride do zaustavitve prometa, gre običajno le za kratkotrajne ustavitve, ki nimajo večjih posledic za finance in delavce.

Marina Jelen pravi, da gradnja dodatne infrastrukture za zaščito pred ekstremnimi vremenskimi pojavi ne bo potrebna, saj je koprsko pristanišče že umeščeno bolj v notranjost in je zaradi svoje lege že precej zaščiteno.

Sonja Knežević

Source
Sonja Knežević
Back to top button