Lokalno

Ljubljanski svetniki na prvi letošnji seji čez občinske proračune

Ljubljanski mestni svetniki bodo na ponedeljkovi seji potrjevali rebalans letošnjega proračuna ter se lotili osnutkov nekaj več kot 400 milijonov evrov težkih proračunskih dokumentov za leti 2022 in 2023. Skladno z osnutkoma naj bi občina prihodnje leto za investicijske odhodke namenila 183,7 milijona evrov, leta 2023 pa 175,7 milijona evrov.

 

Mestna občina Ljubljana (Mol) letos skladno s predlogom rebalansa pričakuje nekaj več kot 439 milijona evrov prihodkov in skoraj 438 milijona evrov odhodkov, s čimer bi letošnji proračunski presežek znašal 1,2 milijona evrov.

Nekoliko višji presežek naj bi občina ustvarila prihodnje leto, in sicer naj bi se ob nekaj nad 417 milijonov evrov prihodkov in skoraj 416 milijonov evrov odhodkov ustavil pri 1,5 milijona evrov. Leta 2023 naj bi znašal 1,35 milijonov, občina pa naj bi glede na osnutek zabeležila 416,7 milijona evrov prihodkov in 415,3 milijona evrov odhodkov.

Letos naj bi se zaradi višje povprečnine v občinski proračun steklo za 10,3 milijona evrov več dohodnine, in sicer nekaj več kot 170 milijonov evrov. Občina želi letos iz evropskih skladov počrpati nekaj več kot 34 milijona evrov, kar je nekaj nad dva milijona evrov več, kot so načrtovali v prvotnem proračunu.

Na račun prodaje stavbnih zemljišč naj bi se v mestno blagajno steklo nekaj manj kot 40 milijonov evrov, približno enake zneske naj bi s prodajo zemljišč Mol zaslužil tudi v letih 2022 in 2023.

Občina namerava med drugim v teh letih povečati kapitalske transferje v občinski javni stanovanjski sklad. Letos ga bo občina dokapitalizirala s približno sedmimi milijoni evrov, s približno enakima vsotama naj bi vstopila tudi prihodnji dve leti.

Med večjimi projekti stanovanjskega sklada bo gradnja soseske s 360 stanovanji na območju komunalne cone v Povšetovi ulici. Sklad letos pričakuje začetek priprave podrobnega prostorskega načrta za to območje, ta pa bo podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja v prihodnjem letu.

Na področju kulture občina v prvi polovici letošnjega leta načrtuje zaključek celovite prenove nekdanje Cukrarne. Projektu obnove Roga občina v letošnjem rebalansu namenja dva milijona evrov, gradnjo minipleksa v podhodu Ajdovščina pa občina načrtuje leta 2023.

Skoraj 200 milijonov evrov občina v letih 2022 in 2023 namenja cestnemu prometu in infrastrukturi, med večjimi naložbami je npr. predvidena širitev Barjanske ceste v štiripasovnico do obvoznice.

Obsežno namerava občina vlagati tudi v športno infrastrukturo, med drugim v Plavalni center Ilirija in Atletski center Ljubljana. Prvemu občina v osnutku proračuna za prihodnje leto namenja 2,4 milijona evrov, atletskemu centru pa prihodnje leto dobrega 1,5 milijona evrov, leto pozneje, ko naj bi stekla gradbena dela, pa 13,5 milijona evrov.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button