Lokalno

Kranjskogorska občina uvaja plačljivo parkiranje

Kranjskogorski občinski svetniki so na seji prejšnji teden sprejeli celostno prometno strategijo občine ter spremembe pravilnika o določitvi javnih parkirišč in plačilu parkirnine. Tako tudi Kranjska Gora, kot eno izmed zadnjih slovenskih turističnih središč z doslej večinoma brezplačnimi parkirišči uvaja plačevanje parkirnin.

 

 

Na nekaterih najbolj obremenjenih lokacijah, kot sta jezero Jasna ali Topolino v Mojstrani, je kranjskogorska občina plačljivo parkiranje uvedla že v minulih letih. S spremembo pravilnika, ki so jo občinski svetniki podprli na seji 11. novembra, pa se že pred vrhuncem prihajajoče zimske sezone plačljivo parkiranje obeta tudi na drugih parkiriščih, ki so v lasti ali najemu občine.

Gre za skoraj 2000 parkirnih mest na območju celotne občine, višina parkirnine in dovoljeni čas parkiranja pa bosta odvisna od tega, koliko je neko parkirišče oddaljeno od centra oziroma obremenjene turistične točke, je pojasnil kranjskogorski podžupan Bogdan Janša. Na večini od 32 parkirišč bo ura parkiranja stala od 0,80 do 1,20 evra, na nekaterih parkiriščih bo možno tudi ugodnejše dnevno parkiranje.

Prebivalci občine bodo lahko kupili letne abonmaje za 30 evrov, ostali pa za 50 evrov. Tako bo občina zagotovila ugodne možnosti parkiranja tudi tistim, ki v Kranjsko Goro prihajajo na delo, je pojasnil Janša. Na voljo bodo tudi turistični abonmaji, in sicer tridnevni za 15, petdnevni za 20 in desetdnevni za 25 evrov.

Razpis za parkomate je že zaključen, sedaj jih čakata še razvoz in montaža. “Naša želja je, da že pred vrhuncem zimske sezone, parkirišča, ki imajo ustrezne tehnične možnosti za to, ustrezno uredimo in jih vključimo v sistem plačevanja, ki smo ga sprejeli,” je dejal podžupan. Ob tem je dodal, da bodo spremljali, kako se zadeve obnesejo v praksi in jih kasneje po potrebi prilagodili.

Kot je izpostavil, se je občina vendarle morala enkrat lotiti tudi gordijskega vozla mirujočega prometa. Po njegovem vedenju, je Kranjska Gora edina večja turistična občina v državi, ki še ni imela urejenega sistema plačljivega parkiranja.

S trendom rasti dnevnih obiskovalcev in z izgradnjo številnih stanovanjskih objektov in počitniških hiš je prišlo do povečanja obremenjenosti infrastrukture in dodatnih pritiskov na naravo, zato je sistemska ureditev postala nujna.

V občini Kranjska Gora so tako v začetku lanskega leta pristopili k pripravi celostne prometne strategije. Naredili so analizo stanja in preučili predloge ter potrebe obiskovalcev in prebivalcev. Pri tem se je izkazalo, da lokalno prebivalstvo čuti potrebo po regulaciji in optimizaciji obstoječih parkirnih režimov.

V prihodnje v občini v okviru celostne prometne strategije načrtujejo tudi izgradnjo manjkajočih površin za pešce, gradnjo površin za kolesarje znotraj naselij, vzpostavitev sistema izposoje koles, izboljšanje povezav javnega prometa med turističnimi kraji, izgradnjo novih parkirišč, zlasti za sistem P+R, ter tudi izgradnjo garažne hiše, in sicer na zemljišču pri kranjskogorski policijski postaji.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button