Korenika želi oživiti stare načrte o pozidavi območja ob Belokriški

Na sredini seji piranskega občinskega sveta so svetniki potrdili odlok o zazidavi območja Lucija II, ki omogoča gradnjo stanovanjskih stolpičev na Kampolinu. Na podlagi tega odloka, ki je bil sprejet leta 1975, so že bile zgrajene vrstne hiše v Luciji ter trojčki na Liminjanski in v Čokovi ulici. Dela, ki se pretežno nanašajo na območje Kampolina, pa zaenkrat še niso bila realizirana. Leta 1998 so bile sprejete spremembe načrta, ki so ta odlok postavile v nasprotje z dolgoročnim in srednjeročnim planom občine. Te ugotovitve so stopile v veljavo z odlokoma v letih 1999 in 2001.

Piranska občina se je za reševanje problema obrnila na odvetniško družbo Matoz, namesto da bi urejanje prostora poskusila urediti z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Odvetnik Franci Matoz je ocenil, da sta odloka iz leta 1999 in 2001 napačna, saj zazidalni načrt ni bil v celoti realiziran, in da zato še vedno velja del zazidalnega načrta. Župan Pirana Andrej Korenika je na začetku seje opozoril, da tri točke na dnevnem redu, vključno s predlogom sklepa o sprejetju odloka o OPPN ob Belokriški cesti, ne temeljijo na mnenju občinske uprave, temveč zunanjega strokovnjaka in pravnika Francija Matoza. Dodal je, da v piranski občini to sicer ni običajna praksa, je pa mogoča in zakonita.

Sprejetju odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ob Belokriški so se volivci zoperstavili že leta 2018, ko je županoval še Peter Bossman. Odlok je razveljavilo tudi ustavno sodišče. Pri potrjevanju te točke na dnevnem redu se je med svetniki razvnela debata. Občinska svetnica Barbara Imenšek je predstavila mnenje ustavnega sodnika Cirila Ribičiča, ki pravi, da je odlok poskus, da se zaobide odločbo ustavnega sodišča. Kot je Ribičič razložil v dokumentaciji, ki jo je prebrala svetnica Imenšek, “je odlok akt, ki ga sprejema občinski svet, vendar mora biti skladen z ustavo in zakonom. Ko ga ustavno sodišče razveljavi, preneha veljati, ne glede na to, kakšni so bili razlogi za njegovo razveljavitev.” Do odloka je bil skeptičen tudi svetnik Davorin Petaros, ki je občino Piran zaradi suma konflikta interesov pri pripravi in sprejemanju občinskega podrobnega prostorskega načrta ob Belokriški cesti prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije in ministrstvu za naravne vire in prostor.

Ana Lešnik

Back to top button