Končno je možna izposoja knjižničnega gradiva v novi Univerzitetni knjižnici

V nekdanjih prostorih bivšega Koloseja na Trubarjevi ulici 1 v Kopru se je 23. maja otvorila nova Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem. Od 3. aprila do 22. maja študentkam in študentom ni bilo možno izposoditi, podaljšati in vračati gradiv. Ves ta čas je namreč potekala selitev knjižničnega gradiva. V novi knjižnici so zbrana vsa gradiva enot knjižnic fakultet Univerze na Primorskem, z izjemo Fakultete za turistične študije Turistice v Portorožu. Ta naj bi ustrezala vsem sodobnim standardom in potrebam študentk in študentov.

 

Napovedovali so, da bo knjižnica z vzpostavitvijo digitalnih rešitev bila odprta vsak dan 24 ur na dan, vendar ta trenutno obratuje zgolj od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. Kdaj bo sodobna knjižnica zares zaživela, še ni znano. Študentke in študentje Univerze na Primorskem si lahko trenutno zgolj izposodijo in vračajo knjižnično gradivo pri pultu. Kot je povedal direktor univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem Jonatan Vinkler, obljubljene čitalnice še niso na voljo za uporabo, ker mora najemnik še izdelati požarni red.

 

Source
Aida Čehić
Back to top button