Kaštelirji z novo podobo

Kaštelirji oziroma gradišča so utrjene višinske naselbine, nastale v času zgodnje bronaste dobe, predvsem na območju Istre. Gre za dragoceno in pozabljeno kulturno dediščino, ki jo bodo sedaj v projektu KAŠTellieri poskušali obnoviti in zaščititi. V tem čezmejnem projektu je vodilni partner Mestna občina Koper.

»Preuredili bomo točko, kjer se bodo obiskovalci seznanili z zgodovino, ki se je tu odvijala, in točko, kjer bodo ljudje poleg lepih razgledov lahko na informacijskih tablah videli, kaj je bilo tu nekoč. Privabljali bomo ljudi, da tja pridejo peš in poskrbeli tudi za kolesarsko točko ter nekaj urbane opreme, kot so klopi in mize, da si bodo obiskovalci lahko tam odpočili,« je povedal Uroš Jelenovič iz Mestne občine Koper. Na gradišču v Elerjih bodo aktivno vključevali tudi ljudi s posebnimi potrebami. Želijo jih usposobiti, da bi delovali kot turistični vodiči.

Poleg skupne strategije in akcijskega načrta bodo partnerji projekta ustanovili še Arheološki inštitut za Zgornji Jadran. »Ne gre za tradicionalni tip inštituta, ampak bomo skušali združiti različne discipline, od zgodovinopisja do kulturne dediščine in arheologije, tako kopenske kot podvodne,« je razložil Tilen Glavina iz Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, ki je eden od partnerjev projekta.

Projekt bo trajal do oktobra 2026 in naj bi prispeval k ohranitvi te dediščine ter hkrati izboljšal ekonomske in socialne razmere na čezmejnem območju.

ANA ZUPAN

Back to top button