Kako bo Občina Piran poskrbela za protipoplavno zaščito?

Ob nedavnih poplavah v Piranu so zaradi plimovanja in močnega valovanja najbolj nastradali objekti ob morju. K materialni škodi je potrebno prišteti tudi upad dohodka, ki so ga utrpeli gostinci, in stroške, ki so nastali z odpravo posledic poplav na javnih površinah.

»Ob poplavah se izvajajo predvsem intervencijski ukrepi z izčrpavanjem vode. Posamezni objekti imajo svoje  poplavne bariere. Ob manjšem plimovanju pa imajo tako imenovane baraže. Da so preprečili večjo škodo, se lahko zahvalimo inovativnim ukrepom civilne zaščite in piranskih gasilcev,« je povedala predstavnica za odnose z javnostmi Vesna Pinter Stojnić iz Občine Piran.

»Trenutno se izvajajo zadnje geomehanske in hidrološke raziskave. Naslednji korak bo javni natečaj, kjer se nadejamo, da dobimo čim več raznolikih in kakovostnih rešitev za projekt,« je dejala Pinter Stojnić.

Na občini so dodali še, da iz vladnega načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti izhaja, da bo v tem obdobju za ukrepe protipoplavnih zaščit na voljo več kot milijarda evrov iz različnih virov financiranja. V letu 2025 naj bi zaključili s postopkom od javne objave natečaja do izdanega gradbenega dovoljenja, izvedbo projekta načrtujejo še v sedanjem mandatu.

ANA ZUPAN

Back to top button