AktualnoLokalno

Izola prihodnosti izjava o referendumu

Referenduma o uveljavitvi Občinskega Prostorskega Načrta (OPN) se je udeležilo skoraj 32% volilnih upravičenec. Glede na epidemiološke razmere, ki trenutno vladajo v državi, smo zelo zadovoljni z volilno udeležbo. To, da se je 77% vseh občanov, ki so oddali svoj glas opredelilo proti takšnemu odloku nam daje jasno sliko stanja v naši občini.

 

 

V občinskem svetu smo bili, kar se tiče tematike OPN, močno razdeljeni. Politične stranke, tako leve kot desneso brez pripomb potrjevale prvo in drugo branje odloka. Medtem smo pa liste, ki pa nismo niti levo, niti desno politično usmerjene,  bile proti takšnemu dokumentu.

V naši listi, Listi Izola Prihodnosti, smo že v fazi, ko so se oddajale pripombe, aktivno sodelovali, tako da očitki, da je najlažje kritizirat ne držijo. Jasno smo izrazili stališče, da ne želimo spremembe kmetijskih zemljišč v zazidalne na »zalogo«, jasno smo tudi izpostavili naše mnenje, da si ne želimo stanovanjske pozidave na območju Arga ter da smo proti selitvi zemlje na podeželje. Poudariti moramo, da je bila naša lista tudi pobudnik reševanja neskladij med občino in civilno iniciativo preko pogajanj, ki pa se na žalost niso zaključila, kot bi si želeli. Predvsem zaradi tega, ker občina ni našla pravih vzvodov, da bi se dokument OPN-ja popravil na takšen način, da bi hkrati zadovoljili zahteve občanov združenih v Civilno iniciativo in občino.

Dejstvo je, da bomo s strani občine zahtevali, da se takoj pripravi točen seznam prostorskih aktov in njeno veljavnostjo. Neko pavšalno tolmačenje, da noben akt več ne velja, je zelo, zelo zavajajoče. Kajti zavedati se moramo, da je v Zakonu o urejanju prostora (ZureP-3), ki je bil sprejet 17. 12. 2021, lepo in jasno opredeljeno, kateri akti ostanejo v veljavi ter kateri akti veljajo še do 31.12.2024.

Nataša Čerin in Marko Treskavica

Povezani Članki

Back to top button