Gradnja prvega dela podaljška Ceste proletarskih brigad v Mariboru pri koncu

V Mariboru so spomladi začeli z izgradnjo podaljška Ceste proletarskih brigad, ki bo predstavljal pomembno prometno povezavo s sosednjo občino Ruše in naprej na Koroško. Na prvem odseku je že položen nosilni sloj asfalta, zaključni bo sledil spomladi. Za naslednji odsek čakajo na gradbeno dovoljenje, za zadnjega pa še pridobivajo zemljišča.

 

“Glede na to, da za celotno traso še ni pridobljenih vseh potrebnih zemljišč ter gradbenega dovoljenja, trenutno še ne moremo napovedati, kdaj bi lahko stekel promet po novi cesti,” so za STA povedali na Direkciji RS za infrastrukturo.

V skladu s pogodbenim rokom bi morala biti vsa dela zaključena v 600 dneh, torej v prvi polovici leta 2022.

Podaljšek Ceste proletarskih brigad, znan kot Limbuška obvoznica, predstavlja novo povezovalno dvopasovno cesto od krožišča pri nakupovalnem središču Supernova Qlandia do Limbuške ceste v dolžini dobrih 1950 metrov.

Pogodbena vrednost izvedbe gradbenih del na celotni trasi znaša 11,5 milijona evrov, od tega prispeva Direkcija RS za infrastrukturo 6,9 milijona in Mestna občina Maribor 4,6 milijona evrov.

Na osnovi sporazuma o sofinanciranju bo občina financirala ureditev priključnih lokalnih cest, del meteorne kanalizacije in cestne razsvetljave ter izgradnjo komunalne kanalizacije.

Traso ceste vključno s pločniki, križišči, vodnogospodarskimi ureditvami, protihrupnimi ukrepi, krajinsko ureditev ter del cestne razsvetljave in meteorne kanalizacije pa financira Direkcija RS za infrastrukturo.

“Gradnja se izvaja postopoma glede na pridobljena zemljišča in gradbena dovoljenja. Tako je izvajalec z gradbenimi deli pričel na odseku od Limbuške ceste v dolžini približno 720 metrov, kjer je trenutno že položen nosilni sloj asfalta. Izvedba zaključnega, finega sloja asfalta bo v pomladnih mesecih, ko bodo vremenske razmere ustrezne,” pravijo na direkciji.

Za nadaljevanje odseka v dolžini okoli 400 metrov so zemljišča že pridobljena in vložena vloga za pridobitev delnega gradbenega dovoljenja. Za zadnji odsek do krožišča pri nakupovalnem središču pa so še vedno v teku odkupi potrebnih zemljišč.

Source
STA
Back to top button