AktualnoLokalno

Dopolnjen osnutek pomorskega plana predvidoma konec meseca na vladi

Okoljsko ministrstvo je preučilo pripombe in predloge ter pripravilo dopolnjen osnutek pomorskega prostorskega plana in pripadajočega okoljskega poročila. Na ministrstvu ocenjujejo, da bodo po izteku roka za pripombe sosednjih držav in pridobitvi mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje z obravnavo plana na vladi lahko začeli konec meseca.

V postopku je namreč pridobitev mnenja o sprejemljivosti vplivov plana na okolje, z 21. aprilom pa se izteče rok za pripombe sosednjih držav, Hrvaške in Italije, so za STA navedli na ministrstvu za okolje in prostor.

V času javne razprave so pripombe in predloge na oba javno objavljena osnutka poleg fizičnih oseb podala tudi razna društva, združenja oziroma zveze, Univerza na Primorskem, posamezne gospodarske družbe, delujoče na tem območju, civilne iniciative ter istrske občine, svoja mnenja pa so podala tudi pristojna ministrstva oz. državne javne službe. Ministrstvo je v času javne razprave uskladilo tudi bistvene še nerešene oz. neusklajene vsebine javno objavljenega osnutka.

Kot so poudarili, je bistvena dopolnitev plana v dopolnitvi obstoječih vsebinskih sklopov z vsebinami pomorstva, ladjedelništva in popravila ladij, pomorskega izobraževanja in usposabljanja na morju, navtike ter športa. V strukturi pomorskega plana so tako ohranili dvanajst vsebinskih sklopov, dodali pa so nova poglavja: ladjedelništvo in vzdrževanje plovil, marina in navtika, vodni športi ter pomorsko izobraževanje in usposabljanje na morju.

Bistvena dopolnitev je tudi, da so v dokumentu podrobneje opredelili oz. dodali prostorske in upravljavske ukrepe, ukrepe za izvajanje samega plana ter kazalce učinkovitosti izvajanja.

Ob tem so na ministrstvu zavrnili kritike, da je plan zasnovan preohlapno in da pušča odprta vrata apetitom raznih investitorjev. Dejavnosti in rabe na morju so namreč načrtovane na podlagi predpisov in razvojnih dokumentov ter strokovnih podlag, MOP pa je v postopku priprave plana “soočilo vse sektorske razvojne in varstvene cilje na morju in jih uskladilo na način, da se podpre trajnostni razvoj in rast v pomorskem sektorju ter da se zagotovi čim večjo učinkovitost in trajnost dejavnosti na morju”.

Poleg tega s pomorskim planom država načrtuje le na morju, ki je kot vodno zemljišče določeno v zemljiškem katastru in je v lasti države, ne pa tudi na kopnem. Pomorski plan tako opredeljuje le izhodiščni priobalni pas na kopnem ter vključuje usmeritve, kako naj ga istrske občine določijo v svojih občinskih prostorskih načrtih. Plan vključuje tudi usmeritve glede dopustnih rab in posegov v priobalnem pasu v celoti (na morju in na kopnem), namensko rabo prostora v priobalnem pasu pa bodo načrtovale istrske občine v občinskih prostorskih načrtih.

Prav tako s pomorskim planom ne posegajo v obstoječe predpise, pravne režime in pravna razmerja ter strateške in izvedbene akte. Za prostorske ureditve, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, pa dokument pomeni izhodišče za podrobnejše prostorsko načrtovanje, so še navedli na ministrstvu.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button