Lokalno

Celjski mestni svetniki sprejeli odlok o spremembi letošnjega proračuna

Celjski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli odlok o spremembi letošnjega proračuna. Kot je na seji povedala vodja sektorja za finance na celjski občini Natalija Črepinšek, se tako celjsko podjetje ZPO za izvedbo energetske sanacije drsališča v mestnem parku lahko zadolži do največ 750.000 evrov z dobo vračanja petih let.

 

 

Svetniki so brez razprave prav tako v načrt razvojnih programov celjske občine za leti 2023 in 2024 uvrstili tudi rekonstrukcijo stavbe Zdravstvenega doma (ZD) Celje v Gregorčičevi ulici. Poseg zajema preureditev dela obstoječega zdravstvenega objekta z rekonstrukcijo in vgradnjo zunanjega osebnega dvigala.

Po besedah Črepinškove je celjska občina aprila prejela sklep ministrstva za zdravje o odobritvi 1,87 milijona evrov za rekonstrukcijo zdravstvenega doma, ki je sicer ocenjena 3,41 milijona evrov. To pomeni, da bo ZD Celje za naložbo prispeval 1,54 milijona evrov.

Svetniki so se tudi strinjali, da se za rekonstrukcijo lokalne ceste v Košnico pri Celju zagotovi dodatnih 260.000 evrov. Med izvedbo del, ki se je začela lani, so namreč ugotovili, da je treba izvesti večje količine določenih del, kot je bilo predvideno v okviru projektantskega popisa dela. Izvajalec del je zaradi spremenjenih okoliščin zato podal poziv celjski občini za dvig pogodbene vrednosti del, ki so ocenjena na skoraj 859.000 evrov.

Podprli so tudi predlog celjske občinske uprave, da se za ureditev Obrtne ulice v Celju v letošnjem proračunu zaradi kasnejše izvedbe javnega naročila za celovito obnovo ceste s spremljajočo izgradnjo infrastrukture zagotovi 300.000 evrov namesto sprva predvidenih pol milijona evrov.

V okviru ureditve je predvidena dograditev pločnika, izgradnja meteorne kanalizacije, ureditev ceste in javne razsvetljave. Celotna ureditev te ulice pa naj bi znašala 945.000 evrov, končana pa bo predvidoma prihodnje leto.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button