AktualnoSlovenijaLokalnoGospodarstvo

Celjska in velenjska občina z razpisoma za spodbujanje razvoja kmetijstva

Celjska in velenjska občina sta ta teden objavili razpis za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. V celjskem proračunu je za ta namen zagotovljenih 100.000 evrov, velenjska občina pa ima na voljo 78.200 evrov. Rok za oddajo vlog je 2. april, so sporočili z omenjenih občin.

 

V Celju so upravičenci do pomoči kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oz. z nekmetijskimi dejavnostmi in subjekti, ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj enemu hektarju primerljivih kmetijskih površinah.

Predmet sofinanciranja je posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za kar je na voljo 60.000 evrov. Za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov je zagotovljenih 13.500 evrov, za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji je možno pridobili 20.000 evrov, podpori delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja pa celjska občina namenja 6500 evrov.

Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana še letos.

Velenjska občina bo denar namenila za štiri ukrepe, kot so pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, pomoč za gozdarstvo in podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki imajo sedež ter del obdelovalnih kmetijskih površin v občini ter opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj enemu hektarju obdelovalnih kmetijskih površin, se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ali so lastniki gozdov ter registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.

Velenjska občina je lani v ta namen razdelila dobrih 64.000 evrov oz. 82 odstotkov vseh razpisanih sredstev. Večina sredstev je bila namenjena investicijam na kmetijskih gospodarstvih. Deloma so sofinancirali zavarovalne premije za zavarovanje živine pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni in zavarovanje posevkov.Sredstva so namenili tudi za naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter nakup gozdarske opreme. Društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, so lani predvsem zaradi epidemije svoje načrtovane aktivnosti izvedla v bistveno manjšem obsegu, zaradi tega so v lan iz proračuna občine za ta namen prejela le dobrih 3000 evrov.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button