Častna meščana Ljubljane Renata Salecl in Jurij Souček

Ljubljanski mestni svet je danes potrdil predlog, da častna meščana Ljubljane postaneta filozofinja in sociologinja Renata Salecl ter dramski igralec Jurij Souček. Sprejel je med drugim tudi zaključni račun občinskega proračuna za lani in predlog odkupa zemljišča za potrebe gradnje Atletskega centra Ljubljana v Šiški.

 

 

Mestni svet je predlog, da Saleclova postane častna meščanka, podprl z 29 glasovi za in šestimi proti. Kot je med drugim v predlogu zapisala komisija za priznanja, je Saleclova, ki je avtorica več kot 200 izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov, treh avtorskih in petih uredniških monografij ter številnih kolumn za revije in časopise, uspešno prepoznala pasti in grožnje, ki so jih novi tehnološki izumi in pogledi predstavljali demokraciji, in ves čas zavzemala kritično držo do posegov vanjo. Saleclova je za svoje delo prejela že številna priznanja, leta 2017 je bila kot izredna članica sprejeta v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

Predlog, da Souček postane častni meščan, je prejel 37 glasov podpore, nihče ni bil proti. Souček je dramski igralec, občasno tudi režiser, bil je stalni član ljubljanske Drame od sezone 1953/54 do upokojitve leta 1993. “Neizmerno velik in dragocen je opus pri sinhronizaciji risank na Televiziji Slovenija, nepozabne so otroške predstave na Ljubljanskem gradu, kjer sta sodelovala z igralcem in režiserjem Robertom Waltlom. V Drami je odigral več kot 150 vlog in režiral več kot deset del,” so Součkovo delovanje strnili na občini. Označili so ga za pionirja in nosilni steber slovenskega sodobnega gledališča. Tudi Souček ima že vrsto priznanj, med drugim je leta 1994 je prejel Borštnikov prstan in leta 2018 Ježkovo nagrado za življenjsko delo.

Mestni svetniki so potrdili vse predloge za nagrado glavnega mesta. Prejeli jih bodo nekdanja aktivna športnica in novinarka ter humanitarka Biserka Marolt Meden, generalni direktor Hotela Slon Gregor Jamnik, Ljubljanski potniški promet – skupina za prevoze na klic Kavalir, Društvo za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk in Gasilska brigada Ljubljana.

Potrjeni so bili tudi predlagani prejemniki plaket glavnega mesta: duhovnik Bogdan Rus, Nino Batagelj, s katerim mestno redarstvo sodeluje na preventivnem področju varnosti cestnega prometa, predsednik sveta Četrtne skupnosti Jarše Bojan Hajdinjak, Slovensko mladinsko gledališče, gledališka skupina BEŠTEKteater, glasbena skupina Noctiferia in Mladinski dom Jarše.

Svetniki so potrdili zaključni račun občinskega proračuna za lani, ko se je v občinsko blagajno steklo 348,5 milijona evrov prihodkov, kar je okoli 41 milijonov evrov manj, kot je bilo načrtovano, odhodki pa so znašali 352,8 milijona evrov, kar je okoli 42 milijonov manj od načrtov. Primanjkljaj je tako znašal 4,3 milijona evrov, medtem ko ga je rebalans predvideval okoli milijon več.

Ksenija Sever (SDS) je glede proračuna med drugim izpostavila, da je občinski odbor za finance, katerega članica je, o gradivu glasoval na dopisni seji, tako da člani niso mogli postavljati vprašanj, med drugim pa jo je zanimala razmeroma nizka realizacija pri določenih programih. Župan Zoran Janković je odgovoril, da je gradivo javno in da bi lahko kdorkoli dobil pojasnila, glede realizacije pa je dejal, da so bili obračuni za nekatere programe opravljeni še v letošnjem letu.

Svetniki so sprejeli letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana. Direktorica zavoda Petra Stušek je o letu, ki so za zaznamovale omejitve zaradi covida-19, med drugim dejala, da so zaostali za kvantitativnimi cilji – obiskovalcev je bilo za 62,9 odstotka več, prenočitev pa za 60,3 odstotka več predlani, a še vedno precej manj kot leta 2019 – da pa so presegli vsebinske cilje.

Mestni svet je sprejel predlog, da občina namesto razlastitve z namenom doseganja javne koristi s podjetjem Infohit Computers sklene pogodbo o odkupu okoli 1900 kvadratnih metrov zemljišča ob atletskem in nogometnem stadionu pri Verovškovi ulici in o odškodnini za izselitev nepremičnin in selitev dejavnosti v skupni višini 1,1 milijona evrov. Občina večji del zemljišča potrebuje za izgradnjo novega Atletskega centra Ljubljana in za ureditev Magistrove ulice.

Svetnika SDS Igor Horvat in Mojca Škrinjar sta menila, da je znesek zelo visok, Horvat je ob tem namigoval na morebitne provizije. Janković je dejal, da lahko da svetnikom SDS pooblastilo za pogajanja o nižjih cenah, o morebitnih provizijah pa Horvata pozval, naj ne sodi drugih “po sebi in svojih”.

Mestni svet je med drugim z dopolnili na predlog župana dopolnil in nato sprejel predlog sprememb izvedbenega dela odloka o občinskem prostorskem načrtu ter sprejel tudi letno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za lani, predlagane spremembe letnih programov športa za leta 2020, 2021 in 2022 ter dal soglasje k predlaganim določitvam dela plače za delovno uspešnost za ravnatelje vrtec in osnovnih šol zaradi povečanega obsega dela v času epidemioloških ukrepov. Glede slednjega je bil Janković kritičen do ministrstva za šolstvo, ki ni dalo soglasja k tem izplačilom za ravnatelje osnovnih šol.

Svetniki so med drugim tudi potrdili spremembe občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja gospodarske cone Agrokombinatska, ki predvideva širitev dejavnosti družbe Koto.

Source
STA
Back to top button