Občina podaljšala rok

Možnost oddaje glasov za projekte v okviru participativnega proračuna mestne občine Koper do petka, 28. junija

Poudarki zgodbe
  • V tiskani izdaji Megafona, ki je izšla pred podaljšanjem roka za oddajo glasu je navedeno, da je moč oddati glas samo še do nedelje. Novi rok je petek, 28.06.2024 do polnoči.

Z Mestne občine Koper so sporočili, da se je v ponedeljek, 17. junija, pričelo glasovanje o projektih, ki jih bo občina uresničila v okviru participativnega proračuna za leti 2025 in 2026. Občinska komisija je tokrat v obravnavo prejela 152 projektnih predlogov, od katerih je na glasovanje uvrstila 101 predlog. Čas za oddajo glasu je na voljo do petka, 28. junija do polnoči.

Občanke in občani Mestne občine Koper lahko še četrtič zapored izkoristijo možnost odločanja o načinu razporejanja in porabe dela proračunskega denarja. V ta namen je za obdobje naslednjih dveh let predviden slab milijon evrov, natančneje 960 tisoč. Izbrane predloge, ki so uvrščeni na glasovanje, je komisija za participativni proračun na glasovanje uvrstila na podlagi ocene njihove izvedljivosti.

Največ predlogov, in sicer kar 46, so občanke in občani predlagali v Območju 1 – torej na območju krajevnih skupnosti Koper – center, Olmo – Prisoje, Semedela, Žusterna in Za gradom,  od katerih je komisija kot ustrezne ocenila 29 predlogov. »V Območju 2, ki obsega Škocjan, Šmarje in Vanganel, je komisija na glasovanje uvrstila 19 od 26 prejetih predlogov, v Območju 3, ki obsega Dekane, Hrvatine in Škofije, 10 od 15 prejetih predlogov, v Območju 4, ki obsega Bertoke, Pobege – Čežarje in Sv. Anton pa 12 od 20 prejetih predlogov. Za Območje 5, torej Boršt, Gračišče, Gradin in Marezige, so občanke in občani oddali 26 projektnih predlogov, na glasovanje jih je bilo uvrščenih 21, za Območje 6, tj. za območje Črnega Kala, Podgorja, Rakitovca in Zazida, pa so oddali 16 predlogov, medtem ko jih je komisija na glasovanje uvrstila 10,« je objavila MO Koper.

Na občini poudarjajo, da so predlogi projektov tudi letos zelo raznoliki: »Veliko je aktivno obarvanih predlogov, na več območjih si tako želijo postavitve zunanjega fitnesa, v Gračišču pa kolesarski park, veliko je tudi predlogov ureditve otroških igrišč po občini, v Območju 1 so si zaželeli celo gugalnico za odrasle. Občanke in občani so izrazili več želja po večji prometni varnosti, želijo si sanacije različnih javnih cest, postavitve hitrostnih ovir in ureditve kolesarskih poti, pozabili pa niso niti na ozelenitev mesta in ureditev pasjega parka.« Vse predloge si sicer lahko ogledate na spletu. Tisti, ki niso oddali glasu na sedežih krajevne skupnosti, v avli Občinske uprave MO Koper v času uradnih ur ali na mobilnih glasovalnih enotah, lahko oddajo glas na omenjeni občinski povezavi – vendar le registrirani uporabniki z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Glasovanje bo zaključeno v nedeljo ob polnoči. 

Novost pri letošnjem glasovanju je ta, da lahko občanke in občani glasujejo za projekte na celotnem območju Mestne občine Koper. Komisija bo po končanem glasovanju oblikovala prednostni seznam projektnih predlogov, ki bodo javno objavljeni. Izbrali bodo projekte do višine razpoložljivih sredstev za posamezno območje participativnega proračuna.

uredništvo

Back to top button