Čakajoč gledališke vsebine za najstnike

Čas mladostništva je zelo občutljivo obdobje, ko najstniki še iščejo svojo identiteto. Pri tem jim je lahko v pomoč umetnost, ki ponuja različne načine izražanja, samospoznavanja in povezovanja s svetom okoli njih. Eden takšnih medijev je recimo gledališče. A ravno ciljna skupina najstnikov se najbolj spopada s pomanjkanjem zanimivih in relevantnih vsebin. 

»Trenutno stanje gledaliških vsebin za najstnike je glede na preostale starostne skupine najbolj podhranjeno. Večina gledaliških produkcij je osredotočena na mlajše starostne skupine. Gledališča, ki niso specializirana za produkcijo predstav za otroke in mlade, za najstnike pogosto uprizarjajo dela maturitetnega programa ali pa jim ponujajo dela iz dramskega ter literarnega kanona, na primer drame Williama Shakespeara ali Ivana Cankarja, skratka vsebine, ki se povezujejo s književnim segmentom predmeta slovenščina. Obstaja torej potreba po programih, ki bi naslavljali aktualne teme določene generacije in specifike posameznih starostnih skupin mladih, med katerimi so nekatere seveda obče in presegajo trenutni čas, medtem ko so druge njihove specifične za trenutek, v katerem odraščajo,« sta dejali Tjaša Bertoncelj, članica strokovne komisije spletne platforme Zlata paličica, in predsednica strokovne komisije Maša Radi Buh. Projekt Zlata paličica je platforma, namenjena povečanju gledališke pismenosti in ustvarjalnosti med otroci, mladino in strokovnimi delavci v Sloveniji. Ponuja nabor kakovostnih gledaliških predstav, katerih namen je mladim omogočiti bogate, čustveno vznemirljive in vsebinsko zanimive gledališke izkušnje.  

Obalna ponudba za najstnike

Gledališče Koper že od ustanovitve dalje posebno pozornost namenja otroškemu in mladinskemu programu, od oktobra 2023 pa zanj skrbi Gledališče za otroke Svetilnik, ki deluje pod okriljem matičnega koprskega gledališča. Njegova naloga je, da ustvarja gledališke vsebine s področja kulturno-umetnostne vzgoje za otroke in mlade do osemnajstega leta starosti. Prav tako koprsko gledališče že vrsto let nudi dijaške abonmaje. »V zadnjih letih beležimo približno 400 dijakov, ki si letno ogledajo pet predstav. Včasih so to predstave, ki so v osnovi namenjene odraslim, vendar so zaradi svoje sporočilnosti, žanra, pristopa ali igrivosti primerne tudi za odraščajoče mlade. Včasih pa v dijaški abonma vključimo uprizoritve, ki smo jih pripravili posebej z mislijo nanje,« je razložila pomočnica direktorice za program v Gledališču Koper ter gledališka pedagoginja Vanja Korenč. Ravno prihajajočo sezono 2024/2025 bodo odprli s premiero mednarodne koprodukcijske predstave Naša Familija. 27. avgusta pa bo v okviru 4. mednarodnega festivala Pri svetilniku v avgustu zaživela kot družinski muzikal, ki v ospredje postavlja ravno zgodbe najstnikov, s katerimi se bodo lahko mladi gledalci poistovetili na več nivojih.

  1. julija pa v Koper prihaja Festival FUGA – festival uprizoritve, glasbe in akademij. To je prvi in edini mednarodni festival v Sloveniji, ki v fokus postavlja gledališke predstave umetniških akademij in šol iz Evrope in je pospremljen z glasbenimi dogodki. »Letos se bo na Festivalu FUGA s svojimi produkcijami predstavilo kar 60 študentov iz petih evropskih držav (Slovenija, Švica, Srbija, Madžarska, Poljska). Študenti bodo vsak večer odigrali predstavo, se čez dan udeleževali strokovnih delavnic in okrogle mize. Na ta način postaja mesto Koper brstičje prihodnje gledališke generacije, mednarodne skupnosti, ki bo ustvarjala prihodnost evropskega gledališča, ki bo ustvarjala prihodnost Evrope. Pomembno je vedeti, da gledališča brez občinstva ni, da je gledališka umetnost v svoji esenci pripovedovanje določene zgodbe drugemu. In mi kot mladi gledališki ustvarjalci bomo zgodbe, ki smo jih prinesli iz svojih dežel, pripovedovali v mestu Koper, ga bogatili in postavili na zemljevid gledališke Evrope,« je opisal umetniški vodja festivala Ivan Loboda. Med občinstvom festivala se pojavljajo gledališki navdušenci in mladi, ki se odločajo o svoji karierni poti in želijo podrobneje spoznati praktično delo dramskih akademij, ter študenti, ki so se iz svojih študijev vrnili domov na poletne počitnice. »Težko bi rekli, da so organizirani dogodki sami sebi namen za karkoli. Vedno nagovarjajo določen segment občinstva; bodisi manj zahtevnega s preprostejšimi vsebinami, zahtevnejšega z izbranim programom, bodisi starostno diferenciranega s prilagojenimi umetniškimi načini in zgodbami,« je poudaril Loboda.

Kako najstnikom približati gledališče?

Med adolescenco se čelni reženj še intenzivno razvija, kar vpliva na vedenje in kognitivne sposobnosti najstnikov. To je obdobje, ko se mladi soočajo s pomembnimi spremembami, tako fizično kot psihološko, kar poudarja potrebo po podpornih in spodbudnih dejavnostih, kot je gledališče, ki lahko pozitivno vplivajo na njihov razvoj. Ob tem pa je treba izbrati ustrezen pristop, kako jim ta medij približati. »Ključni elementi uspešne gledališke predstave za najstnike so vsebine, ki so jim blizu in s katerimi se soočajo v svojem odraščanju. Poleg tega je nujna visoka raven izvedbe in produkcije brez podcenjevanja publike, bodisi na ravni moralističnega žuganja s prstom bodisi s popačeno igro ali pa brez aktivnega premisleka o gledališkem mediju. Najpomembneje je, da predstava deluje kot koherentna celota, ki pozna svoje ciljno občinstvo in z njim komunicira skozi gledališki medij, ter presega zgolj zabavo in lahkotne pop pristope, s katerimi se mladi pogosto srečujejo, ter jih spodbuja k razmisleku o lastnih izkušnjah in svetu okoli njih,« sta dejali Bertoncelj in Radi Buh.

Gledališče ima torej velik potencial, da mladostnikom ponudi varen prostor za raziskovanje identitet, izražanje čustev in razvijanje kritičnega mišljenja. Zato je nujno, da ustvarjalci namenijo več pozornosti vsebinam za najstnike ter jih vključijo v repertoar, ki bo rezoniral z njihovimi izzivi in sanjami. Le tako bomo lahko zagotovili, da bo gledališče tudi v prihodnosti igralo pomembno vlogo v življenju mladih generacij.

Ana Zupan

Back to top button