LMŠ, SD, Levica in SAB vložile predlog sprememb poslovnika DZ za tajno glasovanje na daljavo

Poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB so v postopek DZ vložile predlog novele poslovnika DZ, s katerim želijo omogočiti tajno glasovanje poslancev na daljavo, ko zaradi okužbe s covidom-19, izolacije ali karantene ne smejo oz. ne morejo zagotoviti fizične navzočnosti v DZ. Omogočili bi tudi sklic rednih in ne le izrednih sej na daljavo.

Prvopodpisani pod predlog sprememb poslovnika je vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović. Poslanske skupine predlagajo obravnavo predloga po skrajšanem postopku.

Cilj predloga je po navedbah predlagateljic poslancem v izjemnih “covid-19 okoliščinah” omogočiti izpolnjevanje njihovih pravic in dolžnosti. Omogočiti izvedbo tajnega glasovanja na daljavo bi po njihovem mnenju pomenilo tudi dosledno uresničevanje 43. člena ustave, po katerem ima vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, pravico voliti in biti voljen.

V primeru razglašene epidemije nalezljive bolezni pa bo lahko predsednik DZ po predlogu sklical sejo na daljavo tudi za sprejetje odločitev, ki niso nujne, kar bo omogočilo sklic rednih sej DZ na daljavo.

V primeru tajnega glasovanja na daljavo v predlogu določajo, da lahko poslanci na podlagi njihove izrecne zahteve tajno glasovanje v primeru seje, ki poteka na daljavo, opravijo na domu ali na drugem dogovorjenem mestu na območju Slovenije. Poslancem, ki glasujejo na sedežu DZ, se po predlogu poleg glasovnice izročijo tudi pisemske ovojnice, ki morajo biti enake velikosti, oblike in barve ter overjene s pečatom DZ.

Poslance, ki tajno glasujejo zunaj sedeža DZ, obišče volilna komisija, ki jo sestavljajo trije poslanci DZ. Ob izvedbi tajnega glasovanja na daljavo je v primeru razglašene epidemije možna prisotnost in sodelovanje predstavnika Nacionalnega inštituta za javno zdravje, katerega naloga je, da poskrbi, da so ob izvedbi tajnega glasovanja na daljavo ustrezno upoštevani vsi zaščitni ukrepi in da je uporabljena vsa zaščitna oprema.

Komisija poslancu na njegovem domu ali na drugem dogovorjenem mestu izroči glasovnico skupaj s pisemsko ovojnico, prejem poslanec potrdi z vpisom v volilni imenik. Glasovnice in pisemske ovojnice so identične tistim, ki se izročajo poslancem, ki tajno glasujejo na sedežu DZ, saj se s tem želi zagotoviti popolna tajnost volitev. Poslanec glasovnico izpolni osebno in v zasebnosti, izpolnjeno glasovnico vloži v prejeto pisemsko ovojnico, ki jo po zaprtju vloži v glasovalno skrinjico, določa predlog.

Za sprejem sprememb je potrebna dvotretjinska večina v DZ, ki pa sodeč po dosedanjih stališčih poslanskih skupin ni zagotovljena.

Vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper je na novinarski konferenci v DZ spomnila, da trenutna koronakriza vpliva na vse pore delovanja, tudi na delo DZ, ki se sooča s položaji, s katerimi se prej ni bilo treba. Po njenih besedah je prav, da imajo vsi poslanci pravico do glasovanja, saj je pravica do tega temeljna pravica poslanca.

Po mnenju poslanca Levice Mihe Kordiša je vse, kar je potrebno za spremembo, ki bo omogočila tajno glasovanje, politična volja v DZ.

V SD po besedah poslanke Bojane Muršič verjamejo, da predlog ni optimalen, a je korak naprej, zato pričakujejo, da ga bodo na komisiji za poslovnik še izboljšali. “Pričakujemo, da se bo sedanja koalicija pogledala v ogledalo. Če se želijo prešteti, bo potrdila spremembo poslovnika, da bo poslancem, ki ne morejo glasovati v DZ, omogočeno tajno glasovanje,” je dejala.

Po Golubovićevem mnenju bi v vsaki resni demokraciji zasvetile vse lučke in se oglasili vsi alarmi, če bi se ugotovilo, da nekateri poslanci ne morejo uresničiti svoje pravice do glasovanja. “A se na žalost predsedniku DZ nobena lučka ni zasvetila. Predvsem se mu je morda zasvetila lučka cinizma in posploševanja,” je bil oster Golubović. Po njegovem prepričanju je Zorčičeva dolžnost, da vsakemu od od poslancev, če je okužen ali v samoizolaciji, omogoči glasovanje, če to želi.

S spremembami po njegovem mnenju branijo demokracijo pred avtokracijo in težnjami, da Slovenija postane “ogrska krajina”.

Po Zorčičevih navedbah ti očitki ne zaslužijo posebne pozornosti. Predloga opozicije v današnji izjavi vsebinsko še ni želel vrednotiti. Veseli pa ga, da tudi stranke, ki so doslej vedno nasprotovale spremembi poslovnika, ki omogoča oddaljeno glasovanje, danes to podpirajo. Nadeja si, da bo postopek za spremembo poslovnika kar je mogoče hitro stekel in bodo prišli čim prej do glasovanja v DZ.

Opozicija je predlog sprememb poslovnika še pred vložitvijo v postopek poslala vsem poslanskim skupinam. SDS je po Golubovićevih besedah odgovorila, da ne vidi prave rešitve za tajno glasovanje na daljavo. V NSi se želijo prej seznaniti s primerjalnim pregledom po državah EU, SNS predloga ne podpira, SMC pa se bo izrekla v torek.

Do razprave o teh spremembah je prišlo ob predlogu konstruktivne nezaupnice, o kateri se glasuje tajno. Nekaj poslancev zaradi okužbe s koronavirusom ali samoizolacije v DZ ne bi moglo glasovati.

Source
STA
Back to top button