Ljubljanski mestni svetniki prikimali proračunskim dokumentom

Ljubljanski svetniki so danes kljub nekaterim opozorilom mestne opozicije prikimali rebalansu letošnjega proračuna. Ta je bil potreben zaradi avgustovskih poplav in uskladitve financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje. Potrdili so tudi proračunska dokumenta za naslednji dve leti, na katera so imeli največ pripomb v Levici.

Po predlogu drugega rebalansa letošnjega proračuna se bo v občinsko blagajno steklo 497,2 milijona evrov prihodkov, odhodki pa bodo znašali 503,6 milijona evrov. Proračunski primanjkljaj se bo oblikoval pri slabih 6,4 milijona evrov.

Po besedah vodje oddelka za finance in računovodstvo Saše Bistan so glavni razlogi za rebalans uskladitev financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje, vključitev novih projektov v proračun in vključitev projektov in sredstev za odpravljanje posledic avgustovskih poplav.

Med na novo vključenimi projekti je med drugim naštela gradnjo vodovoda Besnica, ureditev Ceste v Gorice, gradnjo kanalizacije v Črni vasi, projekt Cerv in projekte za odpravo posledic avgustovskih poplav.

Mestna opozicija je v razpravi opozorila, da se zmanjšujejo sredstva predvsem za urejanje prometa in cest, oskrbe z vodo, gradnje kanalizacije in stanovanjske gradnje. Svetnica SDS Ksenija Sever je poudarila, da se prvič zmanjšujejo tudi sredstva za kulturo, šport in nevladne organizacije ter opozorila na preveliko zadolženost. Dodala pa je, da razume projekte za odpravo posledic poplav.

Svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc je dejal, da so pripravljavci prvega rebalansa, ki so ga svetniki sprejeli junija, očitno zmotili in da nima smisla sprejemati dokumentov, ki se jih mesta občina nato ne drži.

Svetnica NSi Mojca Sojar pa je spomnila na projekte, ki se vlečejo že dlje časa in jih tudi rebalans zamika v prihodnja leta. To sta na primer obnova pokopališča Navje, ki je predvidena za leto 2026, in gradnja Parka varne mobilnosti, ki se zamika v naslednje leto.

Mestni svet je potrdil tudi proračuna za leti 2024 in 2025. Prihodnje leto naj bi imela mestna blagajna skoraj 528 milijonov evrov prihodkov in 526,5 milijona evrov odhodkov, s čimer bi občina leto zaključila z 1,4 milijona evrov dobička. Leta 2025 bi se prihodki ustavili pri 516,9 milijona evrov, odhodki bi znašali 517,5 milijona evrov, občina pa bi beležila nekaj manj kot 600.000 evrov izgube.

Bistan je dejala, da so najvišji odhodki v proračunih predvideni za oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, službo za razvojne projekte in investicije ter za oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Levica je k proračunoma predlagala dopolnila, in sicer povečanje finančnih sredstev za posodobitev javnega prevoza potnikov in tehnološkega razvoja, povišanje sredstev za preventivne socialnovarstvene programe in za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki bodo namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja meščanov ter večjo dokapitalizacijo stanovanjskega sklada. Svetniki so vsa dopolnila Levice zavrnili.

Potrdili pa so dopolnila župana, med drugim za nakup in obnovo zgradbe za izvajanje programa Centra Janeza Levca.

Mestni svet je sprejel rebalans letošnjega finančnega načrta občinskega javnega stanovanjskega sklada ter predlog načrta za prihodnje leto. Občina namerava prihodnje leto dokapitalizirati javni stanovanjski sklad s sedmimi milijoni evrov, leto pozneje pa s petimi milijoni evrov.

V razpravi je svetnica Levice Urška Honzak opozorila, da pred zamikom nakupa 88 stanovanj ob Šmartinski cesti, ki bo izveden v prihodnjem letu, občina v letu 2024 ni predvidevala nobenega novega najemnega stanovanja.

Svetnica SD Ganimet Shala pa je pozdravila, da bo občina v naslednjem letu vgradila dvigala na Ulici Hermana Potočnika 9 in 11. To je pohvalil tudi Primc.

Mestni svetniki so potrdili tudi letni program športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2024. Predlog med drugim določa številne športne programe na področju športa za vse, kot sta program Mali sonček za predšolske otroke in program Dejavnosti redne vadbe za starejše od 65 let, je na seji dejal vodja oddelka za šport Marko Kolenc.

Tudi pred tokratno sejo je sicer potekal protest v organizaciji svetnika stranke Glas za otroke in družine Aleša Primca, na katerem Primc s podporniki med drugim opozarja na po njegovem mnenju nevaren kanal C0.

Back to top button