Letna stopnja inflacije maja pri 8,4 odstotka

Letna stopnja inflacije v Sloveniji je maja dosegla 8,4 odstotka, potem ko je bila aprila pri 9,4 odstotka. Nanjo so najbolj vplivale višje cene hrane, je danes objavil državni statistični urad. Cene so bile višje tudi na mesečni ravni, in sicer za 1,1 odstotka, najbolj pa se je podražil tobak.

 

Za 14,7 odstotka dražja hrana je k letni inflaciji, ki je bila maja najnižja v zadnjih 12 mesecih, prispevala 2,3 odstotne točke. Med prehrambnimi izdelki se je najbolj podražil sladkor, in sicer za 45,9 odstotka. Za 7,7 odstotka višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo so prispevale 0,8 odstotne točke.

Po 0,7 odstotne točke so dodale podražitve električne energije (za 24 odstotkov) ter izdelkov in storitev za stanovanje (za 8,9 odstotka). Po 0,6 odstotne točke vpliva so imele višje cene v skupinah zdravstvo (za 10,6 odstotka), restavracije in hoteli (za 8,8 odstotka) ter raznovrstno blago in storitve (za 7,8 odstotka).

Po drugi strani so pocenitve tekočih goriv (za 24,4 odstotka), dizelskega goriva (za 14,6 odstotka) in bencina (za 10,2 odstotka) inflacijo skupaj ublažile za 0,9 odstotne točke.

Cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 8,4 odstotka, cene storitev pa za 8,3 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za deset odstotkov, poltrajno blago za 5,5 odstotka in trajno blago za 4,9 odstotka.

Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale podražitve tobaka (za 4,5 odstotka), sledile so višje cene počitniških paketov (za 4,2 odstotka) in hrane (za 1,1 odstotka). Vsaka od teh skupin je inflacijo zvišala za 0,2 odstotne točke.

Po 0,1 odstotne točke so dodale podražitve toplotne energije (za 8,4 odstotka), zbiranja odpadkov (5,2 odstotka), oblačil (za 1,9 odstotka) in gostinskih storitev (za 1,1 odstotka) ter višje cene v zdravstvu (za 0,9 odstotka).

V zadnjem mesecu opaznejših pocenitev ni bilo.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila maja 8,1-odstotna (maja lani 8,7-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 8,2 odstotka, cene blaga pa za 7,9 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 9,7 odstotka, poltrajno blago za 5,6 odstotka in trajno blago za 3,5 odstotka.

Source
STA
Back to top button