Lani velik porast vlog na področju zaposlovanja tujcev

Zavod RS za zaposlovanje je lani zaznal velik porast vlog na področju zaposlovanja tujcev. Vlog je bilo največ, odkar je bil leta 2015 vzpostavljen sedanji sistem, rast pa se letos nadaljuje. Povečano zanimanje tujcev za delo pri nas je tudi posledica strukturnih neskladij na trgu dela, saj je povpraševanje delodajalcev precej večje od ponudbe.

 

 

Kot so danes sporočili z zavoda, so v letu 2021 skupaj prejeli 52.281 vlog za delovna dovoljenja in soglasij za enotno dovoljenje. Zavod je tako izdal 52.281 odločb, od tega 46.264 pozitivnih odločitev, 6017 pa zavrnitev.

S tem je bilo preseženo število 48.127 vlog iz leta 2019, ko je bil obseg zaposlovanja tujcev v Sloveniji največji. Leta 2020 je bilo vlog skupaj 41.962.

Na zavodu so spomnili, da vodijo tudi postopke izdaje delovnih dovoljenj na podlagi sporazumov o zaposlovanju državljanov BiH in Srbije v Sloveniji, ki se štejejo kot soglasja k enotnemu dovoljenju, in postopke delovnih dovoljenj za sezonska dela do 90 dni, za katera ni treba pridobiti enotnega dovoljenja.

Vlog za sezonska dela v kmetijstvu je bilo lani skupaj 568.

Največ tujcev je sicer zaposlenih v dejavnostih, za katere je značilno delo na terenu in pod težjimi delovnimi pogoji – v gradbeništvu (zidarji, tesarji, pomožni gradbeni delavci), prevozništvu (predvsem mednarodni transport), predelovalni industriji (varilci, ključavničarji, strugarji, elektromehaniki) ter gostinstvu in kmetijstvu.

“Kljub velikemu obsegu vlog pa so povprečni časi reševanja vlog pri zavodu v zakonskih okvirih in se celo skrajšujejo,” so zagotovili na zavodu. Po njihovih navedbah je pri soglasjih k enotnemu dovoljenju v povprečju potrebnih 14 dni pri delovnih dovoljenjih 21 dni, “kar je precej manj, kot je zakonsko določeno”.

“Pri tem je nujno treba upoštevati, da se vloge lahko rešujejo šele, ko so popolne in ko dokumentacija pride do zavoda iz upravnih enot ter da so postopki vezani tudi na potrditev kandidatov s strani tujega nosilca izvajanja sporazuma, kar včasih podaljša trajanje celotnega postopka zaposlovanja,” so pojasnili.

Kot so izpostavili, je največ težav predvsem zaradi nepoznavanja postopkov s strani vlagateljev, neustrezne oziroma pomanjkljive dokumentacije vlog, nezmožnosti neposrednega komuniciranja z uporabniki, saj uradni postopek praviloma poteka preko enotne vstopne točke (upravne enote), velikega obsega vlog na nekaterih upravnih enotah ter ugotavljanja in dokazovanja dejanskih zaposlitvenih potreb delodajalcev z namenom, da se postopki pridobivanja enotnih dovoljenj ne bi zlorabljali za druge namene, predvsem za nezakonito posredovanje delavcev.

Takoj, ko bodo epidemične razmere to dopuščale, bodo organizirali posebne posvete za seznanjanje delodajalcev s postopki, so napovedali.

Zavod je zaradi porasta vlog na področju zaposlovanja tujcev že prilagodil svoje delo, in sicer predvsem v smeri kadrovske okrepitve ter optimizacije organizacije in procesov na področju tujine. Z organizacijskimi ukrepi nadaljuje tudi v letu 2022.

Source
STA
Back to top button