SlovenijaGospodarstvo

Lani pred slovenjgraškim sodiščem bistveno manj začetih stečajev kot v dveh letih prej

Pred slovenjgraškim sodiščem se je lani začelo deset stečajnih postopkov pravnih oseb, kar je bistveno manj od prejšnjih let. V letu 2019 je bilo začetih 21 stečajev nad pravno osebo, v letu 2018 pa 28. Se pa končuje trenutno najstarejši stečaj, ki poteka pred slovenjgraškim sodiščem, to je stečaj podjetja Lesna LIP, začet leta 2003.

Najstarejši postopek stečaja nad pravno osebo se vodi nad družbo Lesna LIP. Stečaj se je začel 5. avgusta 2003, razlog za dolgotrajnost postopka pa je dejstvo, da je bil stečajni dolžnik lastnik več nepremičnin, katerih zemljiškoknjižno stanje ni bilo urejeno.

Stečajni upravitelj je tako moral najprej ugotoviti dejansko stanje, in sicer izločiti nepremičnine, ki niso bile last stečajnega dolžnika, oz. najti nepremičnine, ki so bile od stečajnega dolžnika, pa družba Lesna LIP v zemljiško knjigo ni bila vpisan kot lastnik, jih vknjižiti in potem prodati. Zadnja nepremičnina je bila na kupca prenesena 17. marca letos, kar pomeni, da se bo lahko postopek v kratkem zaključil, so za STA pojasnili na slovenjgraškem sodišču.

Sicer pa je lani tudi poslovanje slovenjgraškega sodišča zaznamovala epidemija novega koronavirusa, saj so sprejeti ukrepi za omejitev širjenja virusa v precejšnji meri omejili poslovanje sodišča.

“Na splošno ugotavljamo, da so na področjih, kjer so postopki v manjši meri vezani na izvedbo narokov oz. nanjo niso vezani, rezultati boljši in omejitev poslovanja sodišča zaradi epidemije na njihovo izvedbo ni pomembneje vplivala. Nasprotno pa je večja odstopanja med načrtovanim in doseženim zaznati pri zadevah, katerih rešitev je nujno vezana na izvedbo zaslišanj, narokov oz. glavnih obravnav,” je za STA pojasnil predsednik Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu Simon Došen.

Kljub omejitvam poslovanja sta slovenjgraški okrožno in okrajno sodišče rešili skoraj enako število zadev, kot je bil pripad novih zadev. Lansko leto sta sodišči zaključili z nekoliko višjim številom nerešenih zadev kot leta 2019, in sicer je bilo lani konec leta 1799 nerešenih zadev, konec leta 2019 pa 1735 nerešenih zadev. Na sodiščih ocenjujejo, da je to izključno posledica omejitve poslovanja zaradi epidemije.

Sicer pa sta sodišči sodnega okrožja Slovenj Gradec v letu 2020 rešili skupno 16.873 zadev. V pritožbeno odločanje je bilo odstopljenih zgolj 160 zadev, med katerimi je bilo največ pomembnejših zadev, in sicer 87, je razvidno iz poročila o poslovanju obeh slovenjgraških sodišč v lanskem letu.

Sodno okrožje je v lanskem letu prejelo iz pritožbenega odločanja 157 zadev, med katerimi je bila v 101 zadevi pritožba zavrnjena, v 41 zadevah je bila odločitev spremenjena, v ponovno odločanje pa je bilo vrnjenih 15 zadev, kar predstavlja 9,6 odstotka zadev, navaja poročilo.

V njem se predsednik sodišča dotakne tudi nekaterih problematik. Med drugim izpostavlja, da bi morali nujno izvesti adaptacijo sodne stavbe z izgradnjo dvigala in sanitarij za invalide. Ministrstvo za pravosodje izvedbo investicije napoveduje v letošnjem letu, je zapisano v poročilu, ki je objavljeno na spletnih straneh sodišča.

Še vedno se na slovenjgraškem sodišču ukvarjajo tudi s problematiko ureditve t. i. sobe zaupanja, ki bi bila med drugim namenjena zaslišanju otrok. Izpostavljajo tudi problematiko arhiva in zagotovitve ustreznih prostorov za hrambo dokumentarnega gradiva, sodišče pa bi nujno potrebovalo tudi terensko vozilo za potrebe izvajanj narokov na kraju samem, saj so tereni nemalokrat težko dostopni.

Izmed ostalih področij Došen med drugim izpostavlja problematiko izvedencev. Na sodišču ugotavljajo, da se 30-dnevni rok za izdelavo izvedenskega mnenja in izvida pri denimo izvedencih medicinske stroke v praksi v večini primerov izkaže kot prekratek. Sicer pa je predvsem pereče pomanjkanje oziroma preobremenjenost izvedencev na področju klinične psihologije v družinskih zadevah. Pri teh postopek za izdelavo izvedenskega mnenja traja približno šest mesecev, kar je nedopustno glede na to, da gre za nujne zadeve, opozarja Došen.

Source
STA
Back to top button