AktualnoSlovenijaGospodarstvo

Lani kljub večji porabi gospodinjstev večinoma medletni padec skupne mesečne porabe električne energije

Čeprav so gospodinjstva v letu 2020 porabila več električne energije kot v 2019, je bila skupna mesečna poraba večinoma manjša kot v 2019, najverjetneje zaradi epidemije covida-19, saj je bil manjši obseg dela v industriji, storitvah in drugih dejavnostih. Oskrba z motornimi gorivi je bila večinoma manjša, kažejo podatki statističnega urada.

Skupna poraba električne energije je bila v 2020 največja januarja, najmanjša pa aprila, ko je v medletni primerjavi upadla za 15 odstotkov. To je bila tudi največja razlika v skupni porabi električne energije glede na enako obdobje prejšnjega leta, zelo verjetno tudi zaradi zmanjšanega obsega dela, so pojasnili statistiki.

Od maja do avgusta se je skupna poraba počasi približevala vrednostim iz 2019, septembra pa je bila že večja kot v septembru 2019, in sicer za štiri odstotke. V zadnjih treh mesecih leta 2020 je bila spet nekoliko manjša kot v enakem času prejšnjega leta, vendar je bil upad zelo majhen, in sicer med enim in dvema odstotkoma.

Gospodinjstva so lani največ električne energije porabila v januarju. Glede na leto 2019 pa je bila poraba v vseh mesecih, razen v maju, približno enaka ali višja. Glede na enako obdobje v 2019 je bila razlika največja novembra, ko je bila poraba večja za 13 odstotkov, druga največja pa marca, ko je bila medletno večja za devet odstotkov.

“Razlike v porabi električne energije v gospodinjstvih v teh mesecih leta 2020 v primerjavi z enakimi v 2019 so bile lahko v precejšnji meri posledica spremenjenih razmer, ki jih je povzročila epidemija covida-19, saj je v tem času veliko ljudi iz različnih razlogov ostajalo doma,” so pojasnili na statističnem uradu.

Elektrarne so v prvi polovici 2020 mesečno proizvedle približno toliko ali nekoliko manj električne energije kot v prvi polovici 2019. Od julija do oktobra je proizvodnja narasla, nato pa v medletni primerjavi spet nekoliko upadla.

Lani je bila proizvodnja elektrike najmanjša februarja in aprila, največja pa oktobra, ko je dosegla najvišjo raven v zadnjih 17 letih. Nekaj so k temu prispevale ugodne hidrološke razmere, nekaj pa visoko razpoložljiva proizvodna infrastruktura ter ugodne tržne razmere.

Mesečna proizvodnja električne energije v jedrski elektrarni je bila v 2020 enaka ali celo nekoliko večja kot v 2019, razen decembra, ko je bila zaradi samodejne zaustavitve ob potresu na Hrvaškem manjša kot v decembru 2019.

Oskrba z motornim bencinom je bila lani v vseh mesecih, razen v januarju, manjša kot v enakem obdobju leta 2019. Najmanjša je bila novembra, ko je bila za 37 odstotkov manjša kot v prejšnjem mesecu in za 45 odstotkov manjša kot novembra 2019. Podobno je bilo tudi aprila, ko je na mesečni ravni upadla za 52 odstotkov, medletno pa za 65 odstotkov. Statistiki so tudi ta padec pripisali epidemiji in z njo povezanim ukrepom.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button