Kustečeva: učitelji in vzgojitelji bodo morali maske nositi ves čas, učenci zunaj učilnic

V torek, ko se bodo v šole vrnili učenci prvega triletja, bo pouk potekal v homogenih skupinah, ki pa se med seboj med poukom ne bodo smele mešati, je povedala ministrica Simona Kustec. V šoli in vrtcih bodo morali vsi zaposleni ves čas nositi maske, učenci pa izven učilnice oz. mehurčka. V ponedeljek bo potekalo tudi obvezno testiranje zaposlenih.

 

Kustečeva je na novinarski konferenci spomnila na sredin sklep vlade, da v torek v devetih od 12 regij šole znova odpirajo svoja vrata za učence prvih treh razredov, prav tako vrtci ter višješolski in visokošolki zavodi, kjer bo dovoljena izvedba nujnih laboratorijskih vaj. Gre za osrednjeslovensko, gorenjsko, primorsko-notranjsko, obalno-kraško, koroško, podravsko, pomursko, savinjsko in zasavsko regijo.

Pouk za učence prvih treh razredov bo po besedah ministrice potekal po “že poznanem, preverjanjem modelu C”. Iz njega izhaja, da pouk poteka v homogenih skupinah, pri čemer se skupine med seboj med poukom ne mešajo, je dejala.

Šole morajo izdelati natančne protokole izvajanja obveznega in razširjenega programa, ekskurzij, plavalnih tečajev, šole v naravi in interesnih dejavnosti, ki jih imajo zunanji izvajalci, se ne izvaja. Razen v prvem razredu se neobvezne izbirne predmete izvaja na daljavo. Dnevi dejavnosti se lahko za učence, ki se izobražujejo v šoli, izvajajo le v prostorih šole in ob upoštevanju strogih higienskih priporočil.

Učenci se bodo morali med odmori zadrževati v matičnih učilnicah in jih praviloma ne bodo smeli zapuščati, v kolikor je mogoče, bodo v učilnicah tudi malicali. Pouk športne vzgoje naj bi potekal v športni dvorani brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov. Učenci, vključeni v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, naj bi bili razporejeni v skupine tako, da se oddelki med seboj ne mešajo, šola mora pri tem voditi tudi natančno evidenco. Učencem, ki jim zaradi zdravstvenih omejitev ni dovoljeno obiskovati pouka v šoli, mora šola prilagoditi oblike in metode dela.

Vsi zaposleni, ki bodo fizično odšli v šolo ali vrtec, bodo v ponedeljek po besedah ministrice opravili testiranje s hitrimi testi, pri čemer je testiranje obvezno.

V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) bodo morali vsi zaposleni v šoli in vrtcih ves čas nositi maske, učenke in učenci pa izven učilnice oziroma mehurčka. “Poleg tega je treba prostore redno zračiti in razkuževati ter poskrbeti za strogo higieno rok in kašlja,” je dejala ministrica. Vse je pozvala, naj se v šole in vrtce vračajo le, če so zdravi.

“Vrnitev v šole naj bo varna in trajna, zato ponovno pozivam zavode, naj pri svojem delu dosledno upoštevajo smernice ministrstva za zdravje in NIJZ,” je dejala.

Šole in vrtci bodo danes dobili tudi poziv, naj sporočijo potrebe po dodatni zalogi mask.

Šolam je ministrica priporočila, naj se vračanje izvede na mehak in spodbuden način, “nikakor ne s preverjanjem znanja in ocenjevanjem, ampak na način, da se bodo otroci spet počutili pozitivno”.

Source
STA
Back to top button