KPK pri postopkih razdeljevanja sredstev Fiha ugotovila številna korupcijska tveganja

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je pri postopkih razdeljevanja sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) ugotovila številna korupcijska tveganja. Fundaciji je zato odredila posodobitev načrta integritete, pristojne pa pozvala k pripravi zakona, ki bo celovito in transparentno uredil te postopke.

KPK je namreč pripravila poročilo o sistemskih korupcijskih tveganjih postopka razdeljevanja sredstev Fiha. KPK je oceno pripravila na podlagi skrbnega in temeljitega pregleda sistema razdeljevanja sredstev, ki jih Fiho prejme na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenija in so namenjena delovanju in obstoju humanitarnih in invalidskih organizacij. Gre za približno 18 milijonov evrov na letni ravni, so sporočili s KPK.

Ugotovili so, da gre za izjemno kompleksen sistem razdeljevanja sredstev, kar je med drugim posledica odsotnosti neposrednih zakonskih meril in kriterijev delovanja Fiha, neustreznega internega normativnega okvirja razdeljevanja sredstev, neuporabe določb zakona o splošnem upravnem postopku ter načina odločanja znotraj Fiha. Tam namreč dejanske odločitve sprejemajo člani dveh ocenjevalnih komisij, ki bi morali imeti zgolj posvetovalno in strokovno vlogo, so opozorili v KPK.

Komisija je identificirala več kot 40 dejavnikov tveganj in izdala 50 priporočil za njihovo odpravo. Med drugim v postopku razdeljevanja sredstev prihaja do okoliščin nasprotja interesov, saj člani sveta Fiha o razdelitvi sredstev odločajo “paketno”, hkrati pa prihajajo iz organizacij, ki zaprosijo za sredstva in so tako stranke v postopku. Poleg tega ocenjevalni komisiji določbe o metodologiji in merilih mestoma uporabljata različno, čeprav se javna sredstva delijo na podlagi enotnega javnega razpisa in istih meril. Rezultat takšnega sistema pa so po navedbah KPK vsebinsko neobrazloženi konkretni sklepi o razdelitvi sredstev.

Po njihovi oceni je problematičen tudi pritožbeni postopek. Zaradi posredne odvisnosti nadzornega odbora, ki odloča o pritožbah, od sveta Fiha namreč obstaja dvom v neodvisnost in samostojnost pritožbenega organa. Fiho bi zato moral zagotoviti ločen, samostojen in neodvisen organ, ki bi odločal o pritožbah, so poudarili.

Glede na ugotovljena tveganja je KPK fundaciji odredila posodobitev načrta integritete v šestih mesecih, hkrati pa bodo za zagotovitev transparentne, namenske in gospodarne porabe sredstev nujne spremembe metodologije, internih aktov in zlasti prakse delovanja Fiha.

Ob nujnosti izboljšanja postopka razdeljevanja sredstev pa poročilo KPK kaže tudi na nujno potrebo po sistemskem urejanju razdeljevanja sredstev s sprejemom novega zakona, opozarjajo v komisiji. Ta bi moral nadomestiti zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in jasno razmejil pristojnosti organov Fiha, določil jasna in transparentna merila in pogoje za razdeljevanje sredstev ter sam postopek razdeljevanja sredstev.

Ob tem so navedli, da je bil tak zakon v začetku leta 2020 v večji meri že pripravljen, zato pričakujejo, da bodo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za finance čim prej pristopila k nadaljevanju priprave zakonske ureditve razdeljevanja sredstev Fiha.

Poročilo je KPK poslala vsem omenjenim ministrstvom ter vladi in državnemu zboru, posredovala pa ga je tudi finančni upravi in računskemu sodišču.

Source
STA
Back to top button