SlovenijaGospodarstvo

Koronska kriza močno oklestila dobiček SID banke

SID banka je lani ustvarila 8,5 milijona evrov čistega dobička. To je bistveno manj kot v rekordnem letu 2019, ko je znašal nekaj več kot 32 milijonov evrov in ko je banka vknjižila izredne neobrestne prihodke. Lanski dobiček je bil manjši od povprečja preteklih let, kar je posledica koronske krize.

SID banka je lani zaradi krize oblikovala oslabitve, nižje krizne obrestne mere in obrestno maržo, ki je znašala 0,9 odstotka. Padec dobička je pripisala tudi novim pravilom knjiženja obresti in s tem nižjim obrestnim prihodkom. Ti so se zmanjšali za 7,6 odstotka na 28,6 milijona evrov, je banka zapisala v letnem poročilu, danes objavljenem prek spletne strani Ljubljanske borze.

Čisti neobrestni prihodki so bili nižji za 14,6 odstotka in so dosegli 35,7 milijona evrov. To je posledica predlanskih visokih izrednih neobrestnih prihodkov zaradi prodaje odvisne družbe SID-PKZ. Kot so zapisali v SID banki, je bila dobičkonosnost med krizo podrejena učinkovitosti delovanja v korist gospodarstva.

Podobni so razlogi, da so bili operativni stroški v primerjavi s čistimi prihodki višji in so znašali 31,1 odstotka. Stroški poslovanja so bili višji za 9,4 odstotka in so dosegli 18,3 milijona evrov, predvsem zaradi interventnih aktivnosti banke in za to potrebnega prenovljenega informacijskega sistema banke oz. potrebnega zaposlovanja.

Regulatorni kapital banke se je povečal za osem odstotkov na 457 milijonov evrov. Kapitalska ustreznost se je zmanjšala na 29,1 odstotka, kar je posledica interventnega kreditiranja oz. povečanja tveganju prilagojene aktive banke, vendar je bila po ocenah banke še vedno visoka.

Banka je ohranila dobro kakovost aktive, saj je delež nedonosnih terjatev znašal 3,6 odstotka, sama pokritost teh terjatev z oslabitvami pa je znašala 53,8 odstotka. Banka je imela neto odhodke z naslova oblikovanja oslabitev in rezervacij v višini 30,1 milijona evrov, kar je posledica kombinacije slabših razmer v gospodarstvu in odločitve o večjem kreditiranju med krizo, zlasti podjetij, ki so bolj tvegana.

“Leto 2020 je bilo najtežje v zgodovini SID banke. SID banka je izvedla robustno intervencijo in proticiklično delovanje ter s tem slovenskemu gospodarstvu in drugim pomagala pri blažitvi posledic koronske krize,” je v poročilu zapisal predsednik uprave SID banke Sibil Svilan. Ocenil je, da je banka kljub koronski krizi poslovala dobro.

Kreditni portfelj je dosegel 1,8 milijarde evrov. Število komitentov se je povečalo za 21 odstotkov, med komitenti je bilo 30 odstotkov novih. Za zavarovanje terjatev, kreditov in investicij je odobrila 3979 kratkoročnih in srednjeročnih pozavarovalnih limitov. Banka je vzpostavila in izvajali dve jamstveni shemi v imenu in za račun države s potencialnim obsegom 2,2 milijarde evrov.

Zaradi kriznega interveniranja so krediti nebančnemu sektorju, večinoma neposredno podjetjem, lani prvič v zgodovini presegli milijardo evrov, kar v primerjavi s predlani pomeni povečanje za 33,7 odstotka. Delež teh kreditov v celotnem kreditnem portfelju, ki je zrasel za 14,5 odstotka, je bil 62-odstoten. S komitenti nebančnega sektorja je bilo skupaj sklenjeno za 387 milijonov evrov novih kreditov.

Source
STA
Back to top button