Kmetijskim gospodarstvom z avgustom omogočeno satelitsko spremljanje površin

Agencija za kmetijske trge bo upravičencem, ki bodo letos oddali zbirno vlogo, od avgusta prek aplikacije Sopotnik omogočala vpogled v stanje kmetijskih površin za lastno kmetijsko gospodarstvo prek satelitskih posnetkov. Gre za storitev v okviru sistema satelitskega spremljanja kmetijskih površin, ki ga je agencija začela vzpostavljati lani.

Kot so v četrtek sporočili iz Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, sateliti Sentinel programa Copernicus zagotavljajo ustrezne, pogoste, brezplačne in lahko dostopne podatke, ki omogočajo spremljanje vseh kmetijskih površin. Uporaba teh podatkov bo v prihodnosti zmanjšala obremenitve tako pristojnih organov kot tudi upravičencev ter spodbudila modernizacijo kmetijskega sektorja.

V aplikaciji Sopotnik bo mogoče ob uporabi različnih grafičnih indikatorjev oziroma vegetacijskih indeksov spremljati samodejno ugotovljene aktivnosti na kmetijskih površinah, kot so oranje, rast, žetev in košnja. Obdelava skozi celotno rastno obdobje pa bo omogočala tudi prepoznavo kmetijskih rastlin.

“Uporabnik bo lahko prek grafičnega prikaza identificiral problematične površine s slabšo rastjo, kar je lahko na primer posledica suše, moče ali slabšega semenskega materiala,” so pojasnili.

Za prihodnje leto agencija načrtuje tudi mobilno aplikacijo, ki bo povezana z aplikacijo Sopotnik in bo omogočala tudi geografsko označeno fotografiranje. Sčasoma naj bi koncept nadgradili še z dodatnimi gradniki, ki bi olajšali upravljanje kmetijskih površin.

Novi pristopi k skupni kmetijski politiki, ki jih močno podpira tudi agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, so po njenih navedbah usmerjeni v aktivno partnerstvo med kmeti, kmetijsko svetovalnimi službami in pristojnimi organi.

“Sopotnik ni namenjen le vpogledu v stanje površin na kmetijskem gospodarstvu, temveč bo omogočal tudi dvosmerno komunikacijo med kmetom in agencijo v smislu obvestil, opozoril, povratnih informacij, predlogov in pojasnil, s čimer se bodo v okviru vzajemnega sodelovanja lahko razrešila tudi potencialna neskladja na zahtevkih iz zbirnih vlog,” so izpostavili.

Na svojih spletnih straneh bodo letos objavili serijo kratkih prispevkov, ki bodo predstavili uporabo podatkov Sentinel programa Copernicus, pojasnili način interpretacije posnetkov prek različnih grafičnih indikatorjev oziroma vegetacijskih indeksov in prikazali možnosti uporabe aplikacije Sopotnik.

Source
STA
Back to top button