KGZS pozdravlja rešitve desetega protikoronskega zakona za kmete

Rešitve, ki jih deseti protikoronski zakon prinaša za področje kmetijstva, so dobre, menijo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Pri tem sicer niso bili sprejeti vsi predlogi zbornice, med drugim predlog za uvedbo pravne podlage za davčno oprostitev prejete pomoči v času epidemije covida-19, so sporočili iz zbornice.

 

 

Deseti protikoronski zakon (PKP 10) med drugim predvideva izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljene nevarnostim epidemije. Kot so izpostavili na zbornici, gre za enega od ukrepov, ki so ga predlagali že v času prvega vala epidemije covida-19.

Poleg solidarnostnega dodatka za upokojence, katerih pokojnina znaša manj kot 714 evrov, deseti zakonodajni paket ponovno uvaja tudi pomoč podeželju v obliki enkratnega solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan nosilcem ali članom kmetije, ki so dopolnili 65 let, imajo stalno prebivališče v Sloveniji in niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence. Na KGZS ob tem opozarjajo, da pridobitev enkratnega solidarnostnega dodatka ni avtomatična, vlagatelji morajo najkasneje do konca meseca vložiti vlogo, ki jo najdejo tudi na spletni strani strani kmetijske zbornice.

Vključenih je tudi nekaj predlogov zbornice, ki kmetijstvo izenačujejo z drugimi sektorji. Tako lahko kmetje pridobijo finančno pomoč pri nakupu hitrih antigenskih testov in imajo pravico do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali višje sile zaradi varstva otroka. Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka bo znašala 250 evrov za 10 dni, 500 evrov za 20 in 750 evrov za cel mesec časa, ko ni bilo možno opravljati dela zaradi višje sile, so zapisali na zbornici.

Na predlog zbornice se do 30. junija podaljšuje veljavnost izkaznic o usposabljanju za ravnanje s sredstvi za varstvo rastlin ter potrdil in znakov o pravilnem delovanju naprav za nanašanje teh sredstev.

Na drugi strani pa ni bil sprejet predlog zbornice glede uvedbe pravne podlage za davčno oprostitev prejetih pomoči v času epidemije covida-19. To pomeni, da so vsi prejemniki pomoči, ki so obdavčeni pavšalno, dodatno finančno obremenjeni, opozarjajo.

Prav tako ni bil sprejet predlog za razbremenitev nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki plačujejo t. i. pavšalni zdravstveni prispevek. Nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic, so iz naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje letno obremenjeni z več kot 460 evri. Glede upravičenosti finančne pomoči pri nakupu hitrih antigenskih testov nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki niso vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmetje, pa bo zbornica zaprosila za tolmačenje Finančno upravo RS.

Z namenom izenačitve kmetijstva z ostalimi gospodarskimi panogami so na zbornici tudi predlagali pravico do treh dni bolniške odsotnosti z dela brez obiska zdravnika. “Žal PKP 10 to možnost daje le zavarovancem, ki so v zavarovanje vključeni iz naslova sklenjenega delovnega razmerja, ne pa tudi samostojnim zavezancem za prispevke, kamor sodijo tudi kmetje, obrtniki in drugi. Gre za ureditev, ki je po mnenju zbornice diskriminatorna,” so še zapisali.

Source
STA
Back to top button