Katarini Štrukelj vnovični mandat na čelu vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov

Vlada je na današnji seji dosedanjo direktorico vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarino Štrukelj imenovala za še en mandata na čelu urada, z možnostjo ponovnega imenovanja. Drugi petletni mandat bo nastopila s 1. oktobrom, iztekel pa se ji bo 30. septembra 2029. Štrukljeva sicer vladni urad vodi od leta 2019.

Dosedanja direktorica Štrukelj je bila po izvedenem posebnem javnem natečaju 1. oktobra 2019 imenovana na mesto direktorice, petletni mandat pa se ji izteče 30. septembra letos. Generalna sekretarka vlade je zato ob upoštevanju zakonskega roka treh mesecev pred iztekom mandata predlagala ponovno imenovanje Štrukelj na mesto direktorice brez izvedbe javnega natečaja, so po današnji seji vlade sporočili z generalnega sekretariata vlade.

Kot so ob tem dodali, Štrukelj izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za zasedbo položaja direktorice urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov.

Zakon o javnih uslužbencih namreč določa, da se položaj direktorja vladne službe pridobi z odločbo o imenovanju. Direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. Skladno z odlokom o ustanovitvi urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov urad vodi direktorica, ki jo imenuje in razrešuje vlada na predlog generalnega sekretarja in je za svoje delo in delo urada odgovorna generalnemu sekretarju vlade. Funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, lahko najkasneje tri mesece pred potekom obdobja imenovanja direktorja, uradnika ponovno imenuje na isti položaj brez internega oziroma javnega natečaja, so ob tem še pojasnili na generalnem sekretariatu vlade.

Štrukelj je sicer diplomirala na ljubljanski fakulteti za družbene vede, kjer je opravila tudi magisterij iz sociologije. Dobro pozna področje migracij, še posebej mednarodne zaščite. Opravljala je številne vodstvene funkcije v okviru ministrstva za notranje zadeve, kot npr. vodenje operativne službe, koordiniranje t. i. dublinske pisarne, v letih 2004 do 2008 je bila vodja azilnega doma, od leta 2008 pa do 2017 pa vodja sektorja za nastanitev, oskrbo in integracijo. Leta 2017 je v vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov prevzela funkcijo vodenja sektorja za sprejem in oskrbo, od leta 2019 pa torej vladni urad tudi vodi.

Back to top button