Kaj je konstruktivna nezaupnica?

Nezaupnica vladi pomeni izgubo podpore vladi v parlamentu. Po slovenski ustavi pa lahko do nje pride le v obliki konstruktivne nezaupnice, kar pomeni, da državni zbor na predlog najmanj desetih poslancev z večino glasov vseh poslancev izvoli novega predsednika vlade.

 

S tem je dotedanji predsednik vlade razrešen, mora pa skupaj s svojimi ministri opravljati tekoče posle do prisege nove vlade.

Med vložitvijo predloga za izvolitev novega predsednika vlade in volitvami mora poteči najmanj 48 ur, razen če državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev ne sklene drugače, ali če je država v vojnem ali izrednem stanju.

Via
Poslovnik DZUstava RS
Source
STA
Back to top button