Javni poziv za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi zakona o mednarodni zaščiti objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Na poziv se lahko prijavijo do 4. februarja.

 

 

Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, je opravil usposabljanje ter je vpisan na seznam zakonitih zastopnikov, ki ga vodi ministrstvo.

V skladu z določbami zakona o mednarodni zaščiti zakoniti zastopnik zastopa mladoletnika brez spremstva v postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic pri sprejemu, in sicer do izvršljivosti odločitve izdane v postopku mednarodne zaščite.

Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 40 ur, od tega 16 ur teoretičnega dela in 24 ur praktičnega dela, na podlagi javnega pooblastila ga izvaja ljubljanska fakulteta za socialno delo.

Odločbo o imenovanju zakonitega zastopnika mladoletniku brez spremstva izda center za socialno delo, ki je krajevno pristojen za območje, na katerem je nastanjen ta mladoletnik. Od zakonitega zastopnika, ki dvakrat zavrne zastopanje, lahko urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov terja povrnitev stroškov usposabljanja.

Source
STA
Back to top button