Javni poziv za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic v Mariboru, Kranju, Murski Soboti in Ljubljani

Ministrstvo za zdravje na spletni strani objavlja javni poziv k predlaganju kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območju območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Maribor, Kranj, Murska Sobota in Ljubljana. Rok za zbiranje predlogov je 4. april do 12. ure.

Kandidate za zastopnika pacientovih pravic lahko predlagajo nevladne organizacije ali društva, ki delujejo na področju zdravstva ali varstva potrošnikov, območni sveti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in občinski sveti občin.

Zastopniki pacientovih pravic se imenujejo od preteka mandata aktualnega zastopnika do imenovanja zastopnikov v skladu z zakonom o pacientovih pravicah oziroma bodo funkcijo nastopili z imenovanjem, vendar za ne več kot pet let. Lahko pa so tudi ponovno imenovani.

Za zastopnika pacientovih pravic je lahko imenovan državljan Slovenije, ki obvlada uradni jezik in ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora, ima najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj deset let delovnih izkušenj s področja prava, zdravstva, varstva potrošnikov ali pacientovih pravic. Za zastopnika se lahko imenuje oseba, vredna zaupanja, ki ima socialne in komunikacijske sposobnosti ter uživa strokovni in moralni ugled.

Zastopniki pacientovih pravic opravljajo svoje delo nepoklicno.

Na podlagi pravočasno prejetih predlogov bo ministrstvo oblikovalo predlog imenovanja zastopnikov pacientovih pravic med tistimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, in ga posredovalo v imenovanje vladi. O izboru bodo izbrani kandidati obveščeni v 60 dneh od poteka roka za zbiranje predlogov.

Source
STA
Back to top button