Inšpektorat opozarja na prepoved gnojenja kmetijskih zemljišč

Zaradi večjega števila prijav nepravilnega odlaganja hlevskega gnoja Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ponovno opozarja, da je gnojenje s tekočimi organskimi gnojili kot tudi s hlevskim gnojem na kmetijskih zemljiščih v tem času prepovedano. Morebitne kršitve bodo v prihodnjih tednih preverjali na terenu.

 

 

Gnojenje rastlinam zagotavlja hranila za rast, kar je predpogoj za doseganje želenih in kakovostnih pridelkov. A kmetijska zemljišča je treba gnojiti takrat, ko rastline gnojila potrebujejo za rast in razvoj. Zato so tudi določena časovna obdobja, ko je gnojenje prepovedano, so sporočili iz inšpektorata.

Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili je na kmetijskih zemljiščih prepovedano od 15. novembra do 1. marca. V času prepovedi sicer velja nekaj izjem, in sicer je gnojenje dovoljeno po 15. februarju, če gre za pripravo zemljišč za setev jarih žit, trav in travno-deteljnih mešanic ali pa za pomladansko dognojevanje ozimin.

Izjema velja tudi za občine na obalnem območju, in sicer je tam gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na kmetijskih zemljiščih z zeleno odejo dovoljeno po 15. januarju, na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje pa po 15. februarju. Če gre za pripravo zemljišč za setev jarih žit, trav in travno-deteljnih mešanic je na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje dovoljeno že po 1. februarju.

Od 1. decembra do 15. februarja je prepovedano tudi gnojenje s hlevskim gnojem. Izjema velja za kmetijska zemljišča na obalnem območju. Tam je gnojenje s hlevskim gnojem na zemljiščih z zeleno odejo dovoljeno od 1. do 15. decembra in po 15. januarju, na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje pa po 1. februarju.

Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, je prepovedano od 15. oktobra do 1. marca. Izjema je gnojenje ozimin, ki jih lahko gnojimo po 15. februarju, in za kmetijska zemljišča v občinah na obalnem območju. Tam je gnojenje na kmetijskih zemljiščih z zeleno odejo dovoljeno po 15. januarju, na zemljiščih brez zelene odeje pa po 1. februarju. Ob tem je treba paziti, da niso presežene dovoljene meje vnosa dušika v tla.

Poleg tega veljajo še nekatere splošne omejitve, med njimi prepoved gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili na poplavljenih, zasneženih ali zamrznjenih tleh, pa tudi na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ob vodotokih in v priobalnem pasu, pa v gozdovih ter bližini objektov za zajem pitne vode.

Na inšpektoratu še opozarjajo, da morajo biti mineralna in organska gnojila po površini, ki se gnoji, raztrošena enakomerno. Pri prevozu in gnojenju je treba preprečiti nenadzorovano raztrošenje gnojil in gnojenje zunaj predvidenega območja gnojenja.

Source
STA
Back to top button