HeadlineAktualnoSlovenija

Informacijska pooblaščenka: Iz objave plač policistov in drugih ni razvidnih kršitev

Informacijski pooblaščenec ne bo uvedel inšpekcijskega postopka zaradi javne objave plač zaposlenih na ministrstvu za notranje zadeve, policije in inšpektorata. Iz objave namreč ni razvidnih kršitev varstva osebnih podatkov, v morebitne druge zakonske izjeme glede prostega dostopa pa se informacijski pooblaščenec ne sme spuščati, so zapisali.

 

Ministrstvo za notranje zadeve je namreč ob začetku stavke Policijskega sindikata Slovenije v ponedeljek objavilo poimenske podatke o bruto plačah javnih uslužbencev ministrstva za notranje zadeve, policije in inšpektorata za notranje zadeve.

Kot pravijo pri informacijskem pooblaščencu, so glede objave prejeli veliko število vprašanj, prijav ter zaprosil za mnenje.

Ob tem pojasnjujejo, da je po določbah splošne uredbe o varstvu podatkov in zakona o varstvu osebnih podatkov osebne podatke dopustno javno objaviti, če njihovo javnost določa zakon. Ker gre v tem primeru za javno objavo plač javnih uslužbencev, se zakonitost presoja po določbah zakona o dostopu do informacij javnega značaja in zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v 6. členu določa izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja, med katere sodijo tudi osebni podatki, a je ob tem treba upoštevati tudi 3. odstavek tega člena, po katerem se ne glede na to “dostop do zahtevane informacije dovoli, če gre za podatke o porabi javnih sredstev ali podatke, povezane z opravljanjem javne funkcije ali delovnega razmerja javnega uslužbenca”.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju pa v 1. odstavku 38. člena določa, da so plače v javnem sektorju javne, javnosti pa so dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo. Peti odstavek določa, da prej omenjena določba ne velja za podatke o plačah javnih uslužbencev v obveščevalnih in varnostnih službah, 6. odstavek pa, da so dostopni individualni podatki o znesku celotne bruto plače vsakega javnega uslužbenca in vsakega funkcionarja brez zmanjšanja za morebitne odbitke iz naslova izvršbe, kreditov ali drugih osebnih obveznosti.

“Informacijski pooblaščenec je kot pritožbeni organ glede dostopa do informacij javnega značaja v dosedanji praksi že večkrat odločal o dostopu do podatkov o plačah javnih uslužbencev, pri čemer je zavzel stališče, da je podatek o imenu in priimku, skupaj s podatkom o bruto plači, prosto dostopna informacija javnega značaja,” so zapisali.

Prav tako je informacijski pooblaščenec “v svoji dolgoletni praksi že večkrat odločil tudi, da sodijo delavci ministrstva za notranje zadeve in policije med javne uslužbence, enako tudi kot delavci inšpektorata za notranje zadeve”.

“Pri podatkih o delu policije gre sicer lahko za druge zakonske izjeme od prosto dostopnih informacij (npr. za tajne podatke), a je presoja, ali je ta izjema dejansko podana, vedno na strani organa (torej ministrstva za notranje zadeve) in zato izven presoje informacijskega pooblaščenca v okviru nadzora nad varstvom osebnih podatkov,” so zapisali.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button