SlovenijaGospodarstvo

HSE lani v proračune prispeval več kot 200 milijonov evrov dajatev

Družbe iz skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE) so po decembrski oceni lani v državni in lokalne proračune skozi dajatve prispevale več kot 200 milijonov evrov. Med drugim so več kot 65 milijonov evrov z nakupom emisijskih kuponov prispevale v sklad za podnebne spremembe, so sporočili iz HSE.

 

V okviru Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) med drugim delujejo družbe Dravske elektrarne Maribor (Dem), ki so največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), Termoelektrarna Šoštanj (Teš), ki je v težkih razmerah epidemije proizvajala tudi do 70 odstotkov vse električne energije v državi, in Premogovnik Velenje.

Kot so sporočili iz holdinga, so lani v različne proračune prispevali več kot 200 milijonov evrov dajatev. Več kot 65 milijona evrov so po trenutni oceni v skupini HSE z nakupom emisijskih kuponov prispevali v sklad za podnebne spremembe. Ta je bil ustanovljen v skladu z zakonom o varstvu okolja in zakonom o javnih financah, kjer se na evidenčnem računu zbirajo sredstva za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in za vplive podnebnih sprememb, so spomnili.

Še 1,2 milijona evrov so plačali za monitoring ter še dobrih 200.000 evrov drugih dajatev za varstvo okolja ter 35.000 evrov ekološke takse.

V državni proračun so družbe vplačale več kot 62 milijonov evrov davka na dodano vrednost, prav tako so v proračun vplačale 18,9 milijona evrov davka od dohodkov pravnih oseb. Državi so za poroštvo za kredite plačale 4,6 milijona evrov provizije.

Družbe skupine HSE, ki združujejo več kot 3000 zaposlenih, so preko sistema prispevkov od plač, nadomestil plač, bonitet in drugih prejemkov v proračun prispevale 18 milijonov evrov, od tega približno 55 odstotkov za prispevke pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Dajatve skupine HSE za dodatno pokojninsko zavarovanje so lani znašale 4,5 milijona evrov. Skupini se je sicer lani pridružilo 156 novih sodelavcev.

Kot so še izpostavili v sporočilu za javnost, so družbe iz skupine HSE največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, njihove hidroelektrarne pa so zaradi izjemnih hidroloških razmer novembra plan presegle za 21 odstotkov.

Za koncesijski prispevek za uporabo vodnih virov so lani plačali 19 milijonov evrov dajatev, za vodna povračila pa dodatnega 8,2 milijona evrov. Ob tem so družbe v skupini HSE, ki delujejo v skoraj vseh slovenskih regijah, za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga prejemajo lokalne skupnosti, lani plačale 10,7 milijona evrov. Še skoraj pol milijona evrov so namenili tudi za družbeno odgovornost, so sklenili sporočilo.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button