Gospodarstvu letos na voljo več kot 640 milijonov evrov razvojnih spodbud

Na gospodarskem ministrstvu bodo letos različnim deležnikom zagotovili skupaj 640,7 milijona evrov razvojnih spodbud. Ta bodo po navedbah ministrstva namenjena za dvig produktivnosti gospodarstva skozi zeleni in digitalni prehod ter za enakomeren razvoj slovenskih regij. Prvi razpisi se obetajo konec tega meseca.

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo letos gospodarstvu, občinam in ostalim ciljnim skupinam zagotovilo 479,2 milijonov evrov nepovratnih in 161,5 milijonov evrov povratnih sredstev, so sporočili.

Največ sredstev bo namenjenih razvoju turizma, to je 130,8 milijona evrov. Za projekte na področju podjetništva in internacionalizacije bo na voljo 117,3 milijona evrov, za spodbude raziskavam, razvoju in inovacijam 107,5 milijona evrov ter za vlaganja za večjo produktivnost in konkurenčnost 88,5 milijona evrov.

Za regionalni razvoj bo na voljo 76 milijonov evrov, za digitalizacijo v gospodarstvu, skladno z nedavno sprejeto strategijo digitalne preobrazbe gospodarstva, 56,5 milijona evrov in za lesnopredelovalno industrijo 29 milijonov evrov.

Ob tem na ministrstvu napovedujejo še 16,8 milijona evrov za energetsko učinkovitost, 12,8 milijona evrov za krožno gospodarstvo, 3,1 milijona evrov za socialno podjetništvo in 2,4 milijona evrov za področje urbanega razvoja.

Ministrstvo želi z razvojnimi sredstvi spodbuditi investicijski cikel za zeleni in digitalni prehod gospodarstva, zvišati produktivnost gospodarstva, konkurenčnost podjetij na mednarodnih trgih in prispevati k odprtju delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. Ob tem je cilj tudi zagotoviti skladen razvoj regij.

Minister Zdravko Počivalšek je ob napovedi vrednosti letošnjih razvojnih spodbud zapisal, da je slovensko gospodarstvo danes močnejše in bolj robustno kot pred koronsko krizo, saj je uspešno vzdržalo pritisk covida-19 in se hitro prilagodilo novim razmeram na trgu. Tako je zrelo za nadaljnjo krepitev in rast.

“S spodbudami v letu 2022 želimo okrepiti položaj, moč in vpliv slovenskih malih, srednjih in tudi velikih podjetij v globalnih in domačih verigah vrednosti, stimulirati medsebojno povezovanje podjetij in s tem prenos znanja in razvojnih idej v prakso ter pospešiti nujno potrebno razvojno investicijsko aktivnost podjetij,” je navedel.

Letos bo sicer ministrstvo gospodarstvu ponudilo za skoraj dvakrat toliko nepovratnih sredstev kot lani, pri čemer je poudarek tokrat predvsem na investicijskih aktivnostih slovenskih podjetij. Kot pravijo, letos bistveno več nepovratnih sredstev oz. subvencij kot v preteklih letih usmerjajo v področje krepitve produktivnosti, raziskav, razvoja in inovacij ter tudi turizma.

Denar bo prišel iz treh virov. Na podlagi izvajanja nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost je iz evropskega mehanizma za okrevanje predvidenih 397,3 milijonov evrov. Iz dokončanja izvajanja večletnega proračuna EU 2014-2020 bo iz slovenske kohezijske ovojnice, vključno z orodjem React EU, na voljo 217,2 milijona evrov, iz integralnih sredstev državnega proračuna pa 26,2 milijona evrov.

Razvojna sredstva bo ministrstvo dodelilo na tri načine: preko javnih razpisov, programov za krepitev podpornih ekosistemov in preko postopkov javnega naročanja blaga in storitev. Ukrepe bo izvajalo neposredno in preko izvajalskih organizacij: agencije Spirit Slovenija, podjetniškega sklada, sklada za regionalni razvoj in razvoj podeželja, SID banke in javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada.

Prva javna razpisa bosta objavljena predvidoma konec januarja, in sicer za digitalno preobrazbo podjetij in za mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih 2021-2022.

Source
STA
Back to top button