Gospodarsko razpoloženje januarja malenkost boljše

Gospodarsko razpoloženje se je v Sloveniji januarja malenkost izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila po podatkih statističnega urada pri -7,1 odstotne točke, kar je 2,2 odstotne točke višje kot decembra.

 

 

K zvišanju vrednosti kazalnika gospodarske klime so na mesečni ravni prispevali vsi kazalniki, razen kazalnika zaupanja v trgovini na drobno. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih se je okrepil za 1,5 odstotne točke, kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih za 1,3 odstotne točke, kazalnik zaupanja v gradbeništvu in kazalnik zaupanja med potrošniki pa sta zrasla po 0,1 odstotne točke. Vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno pa je bil nižji za 0,7 odstotne točke.

Na letni ravni se je medtem vrednost kazalnika gospodarske klime v primerjavi s prvim lanskim mesecem znižala za 11,1 odstotne točke. Na letno znižanje so vplivali vsi kazalniki, razen kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih. Slednji je bil višji za 2,5 odstotne točke.

V primerjavi z lanskim januarjem se je najbolj znižal kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, in sicer za 7,7 odstotne točke. Kazalnik zaupanja med potrošniki je bil nižji za 3,6 odstotne točke, sledila sta kazalnik zaupanja v trgovini na drobno, ki je padel za dve odstotni točki, in kazalnik zaupanja v gradbeništvu, ki je bil nižji za 0,2 odstotne točke.

Statistični urad je v ločenem sporočilu zapisal, da se je kazalnik zaupanja v gradbeništvu ter predelovalnih in storitvenih dejavnostih januarja zvišal, medtem ko se je v trgovini na drobno znižal. Podjetja pri njihovem poslovanju omejujejo negotove gospodarske razmere, slabi vremenski pogoji in koronavirus, so pojasnili.

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila januarja za štiri odstotne točke višja kot decembra in za pet odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Na letni ravni je bila vrednost kazalnika višja za šest odstotkov.

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila januarja 82,2-odstotna, kar je 0,8 odstotne točke nižje kot oktobra lani. Poslabšali so se vsi četrtletni kazalniki, razen kazalnika konkurenčni položaj na trgih držav EU, ki se je izboljšal za tri odstotne točke. Ostale ocene konkurenčnega položaja so se poslabšale, in sicer ocena konkurenčnega položaja na trgih zunaj EU za štiri odstotne točke in ocena konkurenčnega položaja na domačem trgu za dve odstotni točki.

Po večjem zvišanju kazalnika obseg novih naročil v oktobru se je ta tokrat znižal za dve odstotni točki. Ob tem so statistiki izpostavili, da so negotove gospodarske razmere še vedno glavni dejavnik omejevanja proizvodnje (za 44 odstotkov podjetij). Sledila sta nezadostno domače in tuje povpraševanje (za 34 odstotkov oz. 30 odstotkov podjetij). Še 21 odstotkov podjetij je navedlo, da poslovanje omejuje koronavirus.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila januarja 15 odstotnih točk nižja kot decembra, od dolgoletnega povprečja je bila nižja za 38 odstotnih točk. Od lanske januarske vrednosti je bila nižja za 41 odstotnih točk.

Polovica podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik v svoji dejavnosti navedla koronavirus, sledila je konkurenca v sektorju (41 odstotkov podjetij oz. devet odstotnih točk manj kot v prejšnjem četrtletju), nizko povpraševanje (29 odstotkov podjetij oz. tri odstotne točke manj) in visoki stroški dela (28 odstotkov oz. dve odstotni točki manj).

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila januarja za dve odstotni točki višja kot decembra, od vrednosti januarja lani pa je bila za štiri odstotne točke nižja, vendar še zmeraj višja od dolgoletnega povprečja (za 14 odstotnih točk).

Največ podjetij v gradbeništvu je kot glavni omejitveni dejavnik v svoji dejavnosti navedlo slabe vremenske razmere (40 odstotkov oz. 21 odstotnih točk več kot v prejšnjem četrtletju). Sledili so velika konkurenca v dejavnosti (26 odstotkov oz. šest odstotnih točk manj), koronavirus (25 odstotkov oz. 10 odstotnih točk več) in nezadostno povpraševanje (23 odstotkov oz. enako kot v prejšnjem četrtletju).

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila medtem januarja letos za štiri odstotne točke višja kot v decembra, hkrati pa za 26 odstotnih točk nižja od vrednosti v januarju 2020 in za 18 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja.

Tudi v storitvenih dejavnostih je delo v največ podjetjih najbolj oteževal koranavirus (38 odstotkov podjetij oz. tri odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju), takoj za njim pa nezadostno povpraševanje (34 odstotkov oz. 1 odstotno točko manj). Poslovanje v 26 odstotkih podjetij je po njihovi oceni potekalo brez omejitev (kar je za eno odstotno točko manj kot v prejšnjem četrtletju).

Source
STA
Back to top button