AktualnoSlovenija

Februarja potekajo vpisi prvošolcev v osnovno šolo

V mesecu februarju potekajo vpisi otrok v 1. razred. V slednjega morajo starši vpisati otroke, ki so ali bodo v tem koledarskem letu dopolnili starost šest let, torej so bili rojeni leta 2015. Na ministrstvu za izobraževanje pričakujejo vpis okoli 20.000 prvošolčkov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je šolam podatke o šoloobveznih otrocih posredovalo 15. januarja, šole pa so nato po ustaljeni praksi starše povabile k vpisu. Vpis poteka tako, da šola po poprejšnjem povabilu in pogovoru s starši izpolni vpisni list, ki ga starši nato podpišejo. V ta namen ukrepi za zajezitev epidemije dovoljujejo obisk staršev v šoli.

Če starši menijo, da njihov otrok še ni pripravljen za vpis v šolo, lahko predlagajo odlog šolanja, pri čemer pa je treba nepripravljenost posebej ugotavljati. Predlog lahko poda tudi zdravstvena služba. Število vpisanih z odloženim vpisom se je v zadnjih letih sicer precej povečalo.

Možen je tudi predčasen vpis, ki ga zakon sicer posebej ne ureja. V tem primeru morajo starši na šolo nasloviti vlogo, o kateri nato odloči ravnatelj. V primeru, da pride do pritožbe, o njej odloči pritožbena komisija.

Starši lahko otroka vpišejo v eno izmed okoli 450 javnih ali eno izmed zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javni program.

Otroka je treba vpisati v kraju, kjer stalno oziroma začasno prebiva. Starši ga lahko vpišejo tudi v drugo šolo, vendar mora ta s tem soglašati.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button