SlovenijaGospodarstvo

Februarja izdanih 42 odstotkov manj gradbenih dovoljenj kot januarja

Februarja so v Sloveniji izdali 42 odstotkov manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju, predvidena površina stavb pa je bila manjša za 38 odstotkov. Gradbenih dovoljenj za stanovanjske hiše je bilo za 40 odstotkov manj, medtem ko je bil pri nestanovanjskih stavbah padec 43-odstoten, kažejo podatki statističnega urada.

Skupna površina vseh v februarja načrtovanih stavb naj bi merila 110.757 kvadratnih metrov, kar je za 38 odstotkov manj od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi januarja. Površina stanovanjskih stavb naj bi bila manjša za 24 odstotkov, površina nestanovanjskih stavb pa za 49 odstotkov.

Večina, 98 odstotkov, gradbenih dovoljenj je bilo za novogradnje, dva odstotka pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 42 odstotkov nižje kot januarja, površina teh novogradenj pa naj bi bila manjša za 38 odstotkov.

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi februarja, je predvidena gradnja 188 stanovanj, kar je za 43 odstotkov manj kot mesec pred tem. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 150 stanovanj, v večstanovanjskih stavbah pa 37 stanovanj, kar je 40 oz. 53 odstotkov manj kot po gradbenih dovoljenjih iz januarja. Eno stanovanje je načrtovano v nestanovanjski stavbi.

Po gradbenih dovoljenjih, izdanih februarja, se bo gradilo največ stanovanj v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 36 stanovanj ali 19 odstotkov vseh načrtovanih. Sledijo gorenjska (28 stanovanj ali 15 odstotkov vseh stanovanj), podravska in savinjska statistična regija (v vsaki 27 stanovanj ali 14 odstotkov vseh). V preostalih statističnih regijah se bo gradilo manj stanovanj, najmanj pa v goriški statistični regiji, kjer sta načrtovani dve. V zasavski statistični regiji ni bilo načrtovano nobeno novo stanovanje.

Source
STA
Back to top button