EUAktualnoSlovenijaGospodarstvo

Evropska sredstva za projekt za izboljšanje habitata Pivških presihajočih jezer

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt izboljšanja stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera PIVKA.KRAS.PRESIHA. Za projekt bodo namenjeni trije milijoni evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okoli 2,4 milijona evrov.

V okviru projekta se bodo izvedle aktivnosti, ki bodo omogočile izboljšanje stanja velikega števila rastlinskih in živalskih vrst, hkrati pa bo obiskovalcem omogočeno, da bodo še več let lahko območje Pivških presihajočih jezer obiskovali na način trajnostnega turizma, so v petek sporočili iz službe vlade.

Projekt je prednostno usmerjen v izboljšanje stanja presihajočih jezer in vzhodnih submediteranskih suhih travišč ter šestih kvalifikacijskih vrst znotraj Nature 2000: strašničin mravljiščar, travniški postavnež, hribski škrjanec, pisana penica, veliki pupek in mali podkovnjak. Posredno bo projekt pozitivno vplival tudi na ostale vrste in habitatne tipe, vezane na kulturno krajino.

Občina Pivka, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, Zavod RS za varstvo narave in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica nameravajo med drugim s projektom ozaveščati domačine o pomembnosti in vrednotah njihove dediščine in krepiti lokalno identiteto.

Source
STA
Back to top button