Evropska sredstva za čisto vodo na Brezovici in v Dupleku

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za dva projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode – v občini Duplek v porečju Drave ter v občini Brezovica v porečju Ljubljanice. Vrednost prvega je 2,5 milijona evrov, drugega pa 11 milijonov evrov.

K 2,5 milijona evrov vrednemu projektu odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Duplek bo kohezijski sklad prispeval 1,1 milijona evrov. Občina bo dogradila fekalno kanalizacijo na šestih območjih aglomeracije Zgornji Duplek, investicija pa bo obsegala izgradnjo kanalizacijskih vodov v skupni dolžini 8,8 kilometra, izgradnjo osmih črpališč ter zgraditev 1075 metrov nizkonapetostnega dovoda. Izvedena bo še rekonstrukcija trafo postaje Žitečka vas-Poštrak.

Z naložbo bo zagotovljena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje 892 prebivalcem v 260 gospodinjstvih znotraj aglomeracije. Projekt naj bi bil končan predvidoma novembra 2022, so sporočili iz vladne službe.

K 11 milijonov evrov vrednemu projektu odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Brezovica pa bo kohezijski sklad prispeval 3,7 milijona evrov. Občina bo vzpostavila kanalizacijski sistem na Brezovici in v Žabnici, s tem pa bo 2040 prebivalcev deležnih boljšega čiščenja odpadne vode. Ta projekt naj bi bil zaključen leta 2023, z njim pa bo na območju občine Brezovica zagotovljena priključitev na ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda za 98,15 odstotka celotne obremenitve.

Source
STA
Back to top button