AktualnoSlovenijaGospodarstvo

Epidemija lani pomembno zmanjšala obseg pobranih davkov

Finančna uprava RS (Furs) je lani po prvih podatkih pobrala 16,3 milijarde evrov prihodkov, kar je 1,3 milijarde evrov oz. 7,3 odstotka manj kot leto prej. Zmanjšal se je obseg praktično vseh javnofinančnih prihodkov, na kar so pomembno vplivali ukrepi za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom ter blažitev posledic epidemije.

Davkov in prispevkov za socialno varnost se je leta 2020 v državni proračun steklo skupaj 15,4 milijarde evrov. To je 7,8 odstotka manj kot leta 2019, je razvidno iz podatkov Fursa.

Pri tem je opazen zlasti 9,7-odstoten padec pobranih davkov na dohodek in dobiček. Med njimi sta najpomembnejša dohodnina s 3,9-odstotnim padcem in davek na dohodek od pravnih oseb z 22,5-odstotnim padcem.

Za 10,5 odstotka manj kot leta 2019 je bilo lani pobranih tudi domačih davkov na blago in storitve ter znotraj tega za 8,9 odstotka manj davka na dodano vrednost ter za 14,8 odstotka manj trošarin.

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se pretežno vplačujejo v blagajno Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, so se lani zmanjšali za 4,8 odstotka. V skupnem znesku so se ustavili nekaj pod 6,7 milijarde evrov.

Na Fursu ob tem pojasnjujejo, da je bilo na podlagi protikoronske zakonodaje v času spomladanske epidemije zavezancem oproščenih za skupaj 607,6 milijona evrov prispevkov. Ta znesek se je poravnal “mimo” Fursa neposredno pokojninski in zdravstveni blagajni ter državnemu proračunu. Če bi ga prišteli k pobranim javnofinančnim prihodkom, bi bilo teh nekaj manj kot 16,9 milijarde evrov oz. 3,9 odstotka manj kot leto prej.

Padanje pobranih javnih dajatev se je lani začelo marca, ko je bila sredi meseca razglašena epidemija covida-19. V nadaljevanju leta se je nato negativni trend še poglobil. Izjema je mesec julij, v katerem je bilo, verjetno tudi zahvaljujoč turističnim bonom, opaziti 4,3-odstotno rast. Avgusta in nato v jeseni ter do konca leta se je padanje spet nadaljevalo.

Source
STA

Povezani Članki

Back to top button