Energetska zbornica za preudarne ukrepe za blaženje rasti cen energentov

Ukrepe za blaženje negativnih učinkov trenutno visokih cen energije tako za gospodinjstva kot za podjetja mora država izvesti preudarno, in sicer brez poseganja v tržne mehanizme, so po petkovi seji upravnega odbora sporočili iz Energetske zbornice Slovenije. Ta sicer trenutne razmere vidi kot idealne za dolgoročno razmišljanje.

 

 

Ukrepi za blažitev posledic rasti cen energentov morajo biti izvedeni v najkrajšem možnem času, saj je poslovanje določenih podjetij že resno ogroženo, so poudarili v zbornici in opozorili tudi na problematiko sistemov daljinskega ogrevanja, ki so se znašli pod velikimi finančnimi pritiski.

“Kratkoročni ukrepi za blažitev nastalih razmer na energetskem trgu morajo biti ciljno usmerjeni in začasni ter ne smejo vplivati na delovanje trga kot celote in na dolgoročno konkurenčnost in investicijski kapital energetskih družb, ki je ključen za zeleni prehod v podnebno nevtralno družbo,” so poudarili.

Ukrepi naj obenem pomagajo ohraniti konkurenčno sposobnost energetsko intenzivne industrije, zlasti tiste, ki je že vložila velike napore v izboljšanje energetske učinkovitosti.

Država bi lahko po oceni zbornice namenila sredstva iz sklada za podnebne spremembe tudi za kritje izrednih stroškov velikih energetsko intenzivnih industrijskih odjemalcev, ki imajo sklenjene pogodbe za nakup električne energije z domačimi proizvajalci.

“Veljalo pa bi razmisliti, da bi večji industrijski odjemalci sklenili partnerstva z domačimi proizvajalci, s katerimi bi si na dolgi rok zagotovili cene, ki bi jim omogočale ne le preživetje leta 2022, temveč tudi konkurenčne pogoje poslovanja za naprej,” so navedli.

Ukrepi države bi morali po njihovem mnenju blažiti pojav energetske revščine in omogočiti zadostno oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom ob povečanju rabe v zimskih mesecih.

Upravni odbor zbornice glede podražitve daljinske toplote za končne odjemalce predlaga ukrepe, ki jih v svojem naboru predlaga tudi Evropska komisija in ki so jih izvedle nekatere države članice EU; med njimi so neposredna podpora gospodinjstvom, energetski boni za socialno šibke, znižanje ali opustitev plačila DDV in opustitev drugih dajatev na ceno toplote.

Trenutne razmere pa so po mnenju upravnega odbora “idealne, da se napori vseh deležnikov usmerijo v izvedbo dolgoročnejših ukrepov, med katere lahko uvrstimo vlaganja v zadostne zmogljivosti oz. izgradnjo novih, tudi jedrskih, proizvodnih enot za električno energijo in v vse razpoložljive obnovljive vire energije, pa tudi v energetsko izrabo odpadkov, saj odpadki, ki so primerni za termično obdelavo, predstavljajo domači vir energije in s tem vplivajo na dvig energetske samozadostnosti”.

Upravni odbor zbornice tako kot Evropska komisija ob tem znova izpostavlja dolgotrajne in kompleksne postopke pridobivanja dovoljenj za različne energetske objekte, katerih izgradnja je temeljnega pomena za blaginjo družbe.

“Člani Energetske zbornice Slovenije ves čas svojega delovanja zasledujejo cilj stabilne in zanesljive oskrbe z električno energijo, kar je bistvenega pomena za učinkovito delovanje gospodarstva in celotne družbe. Še posebej si zbornica prizadeva za dvig energetske samozadostnosti, saj energetska odvisnost od uvoza, torej od drugih držav, pomeni manjšo varnost, večjo ranljivost in še bolj nepredvidljive cene,” je ob tem poudaril predsednik zbornice Marjan Eberlinc.

Upravni odbor zbornice sicer razloge za rast cen energentov vidi tako na strani ponudbe kot povpraševanja. “Upravni odbor Energetske zbornice Slovenije ocenjuje, da lahko v prihodnje pričakujemo določena, tudi večja nihanja cen energentov na trgu in s tem nestabilnost razmer,” so še poudarili.

Source
STA
Back to top button