SlovenijaGospodarstvo

Eko sklad nadaljuje z dodeljevanjem spodbud za reševanje energetske revščine

Eko sklad je danes v uradnem listu objavil nova javna poziva za reševanje energetske revščine, in sicer za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih stavb ter za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso.

Poziv za subvencioniranje ukrepov v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine se bo financiral iz sredstev kohezijskega sklada in se bo izvajal do leta 2023.

Eko sklad bo upravičencem dodelil nepovratno finančno spodbudo za izvedbo investicij v ukrepe učinkovite rabe energije. Tem gospodinjstvom se bodo izboljšale življenjske razmere, saj jim bodo energetske prenove prinesle dejanske prihranke pri stroških za energijo, zmanjšala pa se bo tudi poraba energentov in električne energije, ki za gospodinjstva z nizkimi prihodki predstavlja velik odstotek vseh življenjskih stroškov, so sporočili iz Eko sklada.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena za toplotno izolacijo strehe ali stropa v neogrevanemu prostoru, toplotno izolacijo fasade, vgradnjo energijsko učinkovitih oken ali vhodnih vrat, zamenjavo sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije in zamenjavo neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko. Sofinancira se lahko tudi vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Novost danes objavljenega razpisa je širši nabor stavb, na katerih se projekt lahko izvede, saj je spodbuda po novem lahko dodeljena za stavbe, zgrajene pred 1. januarjem 2003. Vlagatelj mora biti prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka zadnjih zaporednih 12 mesecev pred vložitvijo vloge, medtem ko je bil pri predhodnem pozivu bil pogoj zadnjih devet mesecev pred vložitvijo vloge.

Višina spodbude znaša 100-odstotkov upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9620 evrov z DDV za izvedbo enega ali kombinacijo izbranih ukrepov oz. 15.000 evrov z DDV, če se spodbuda dodeli izključno za izvedbo ukrepa toplotna izolacija strehe ali stropa v neogrevanemu prostoru skupaj z menjavo strešne kritine.

Medtem pa drugi danes objavljeni poziv nadomešča prejšnjega za spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah. V okviru tega poziva se dodeljuje nepovratna spodbuda v višini 100 odstotkov upravičenih stroškov investicije za novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja ali novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje.

Nov javni poziv prinaša višjo spodbudo pri enosobnih kurilnih napravah, saj se spodbuda dodeli v višini 4000 evrov za peletne kamine z vodnim toplotnim prenosnikom in po novem tudi za vse druge enosobne kurilne naprave na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bodo priklopljene na centralno ogrevanje; za te je bila spodbuda do sedaj v višini 2000 evrov.

Do pomoči so upravičeni tisti, ki so na dan vložitve vloge na Eko sklad prejemniki denarne socialne pomoči in lastniki oz. solastniki stavbe, kjer se bo investicija izvedla.

Source
STA
Back to top button